Odlingsförsök med andmat - Labbrapport i Biologi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Biologi A
  • VG
  • 3
  • 507
  • PDF

Odlingsförsök med andmat - Labbrapport i Biologi A

En laborationsrapport vars syfte är att odla andmat i naturvatten med olika halter av föroreningar (i detta fall kopparsulfat). Elevens hypotes är att provet med en hög koncentration av kopparsulfat kommer ge andmaten missfärgning och missväxt.

Innehåll

- Inledning
- Syftet
- Hypotes
- Materiel
- Metod
- Resultat
- Slutsats och diskussion

Utdrag

"Materiel:
3 E-kolvar (250 cm3)
Naturvatten
Kopparsulfat
Andmat (Lemna minor)
Bra belysning (för andmatens behov)
Ståltråd
3 Bägare (1000 ml)

Metod:
• Börja med att mäta upp 1g kopparsulfat och späd ut det i bägare1 med 1 liter naturvatten så att den nya koncentrationen blir 1 g / liter.

• Fyll bägare2 med 1 ml från bägare1 och fyll med ytterligare 999ml naturvatten så att koncentrationen blir 1,0mg/liter

• Fyll sedan bägare3 med 100 ml från bägare2 och fyll med ytterligare 100 ml naturvatten så att koncentrationen blir 0.5mg/liter

• Fyll de 3 E-kolvarna med 5cm högt naturvatten med olika koncentrationer (0mg/liter, 1,0mg/liter, 0,5mg/liter)

• Placera 3 individer andmat i vardera E-kolv.

• Låt nu E-kolvarna stå under mycket bra belysning med temperaturen 23-27 grader i ungefär sju dagar.

• Observera därefter förändringar i tillväxtproceduren för en enskild andmatsindivid, även förändringar i antal och färg (gärna fler förändringar)."... Köp tillgång för att läsa mer

Odlingsförsök med andmat - Labbrapport i Biologi A

[0]
Inga användarrecensioner än.