Offentlighetsprincipen - Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Samhällskunskap A
 • VG
 • 2
 • 351
 • PDF

Offentlighetsprincipen - Frågor och svar

Frågor med korta svar kring offentlighetsprincipen - se alla frågor som besvaras under "Innehåll". Notera att svaren är mycket korta och att källor saknas.

Innehåll

- Vilka var det som införde tryckfrihetsförordningen och när?
- Beskriv syftet med offentlighetsprincipen!
- Vad innebär meddelarfriheten?
- Vad är en whistleblower för något?
- Vilka är de fyra hörnstenarna i offentlighetsprincipen?
- Vad är en handling?
- Vilka olika handlingar finns det?
- Vad är en allmän handling?
- Vilka exempel på icke allmänna handlingar tas upp?
- Vilka exempel på begränsningar i offentlighetsprincipen tas upp?

Utdrag

"Beskriv syftet med offentlighetsprincipen!

Syftet med offentlighetsprincipen är att allmänhet och medier skall ha insyn i statens verksamhet. Den typ av offentlighet som brukar kallas för handlingsoffentlighet möjliggör en fri debatt om samhällsfrågor och är en viktig förutsättning för att regeringens och förvaltningsmyndigheternas makt utövas enligt lagen. Offentlighetsprincipen är också viktig för att de tre viktiga värdena rättssäkerhet, effektivitet och demokrati ska få genomslag hos statsmakterna."... Köp tillgång för att läsa mer

Offentlighetsprincipen - Frågor och svar

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  jätte dålig uppsats och man ångrar sej liksom
 • 2016-04-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Korta och konkreta svar