Stress | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Idrott och hälsa
 • MVG
 • 13
 • 3861
 • PDF

Stress | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om stress där eleven bland annat skriver om orsaker till stress och hur man kan hantera den.

Innehåll

Befria dina goda krafter
Förändring – Hot eller möjligheter
Stress kan också bero på överbelastningen
Kvinnor och män stressas av olika saker
Väg samman familj och arbete
Inre och yttre stressorer
Stress går att bota
Avspänning är en träningssak
Andas och bli lugn
Lugnande Musik
Meditation
Mina egna tankar

Utdrag

Om stress

Vi människor har tillbringat några miljoner år i skogen, några tusen år i jordbruket, några hundra år i fabriken, men bara några decinner vid datorn.
Det är kanske inte så konstigt att vi 90-tals människor inte riktig hunnit anpassa oss.
Samhällets förändring avspeglar sig också i människors hälsa . I börja av seklet var det större hälsoproblemet infektionssjukdomar. Lunginflamtion, tuberkulos
Etc tog många människors liv på den. I mitten av seklet började infektionssjukdomar ersättas av vällevnadssjukdomarna, och vi kunde se konsekvenserna av för mycket stillasittande, rökning och fet mat. Hjärt-och kärlsjukdomar och cancer har dominerat hälsodebatten en längre tid, men sedan några år tillbaka minskar dödligheten av hjärtinfarkt.

Några skäl att många mår dåligt:
• Ensamhet
• Brist på mening i tillvaron
• Snabb förändringstakt
• Arbetslöshet
• Tidspress

Kronisk trötthet, ätstörningar är exempel på nya sjukdomar som hör ihop med vår tidsålder.
Utbränd. Otillräcklighet och tom – en vanlig känsla i vår tid. Många mår inte bra trots att de är ”friska” . Lite ont i ryggen, sömnsvårigheter eller huvudvärk är inget man går till läkare med . Det är bara stress , säger man .men det kanske inte är så bara. Stressymptom är varningssignaler vi måste ta på fullaste allvar .

Stress är en naturlig reaktion i kroppen, som är bra när man behöver göra något snabbt eller har bråttom. Men om kroppen inte hinner återhämta sig efter att ha stressat eller om man är stressad fast man inte har bråttom, kan stressen bli ett problem.

När tillvaron känns meningsfull och begriplig och när livet känns hanterbart , då tolkar man situationer på ett visst sätt och kan klara även en ogynnsam miljö utan att bli stressad.
Att bry sig om och engagera sig i andra människor har visat sig vara ett bra botemedel mot stress. Att kunna umgås med familjen ,kunna ringa upp en vänner , har arbetskamrater som man kan prata med och ha något att bry sig om , är en sådant som skyddar mot ......

--------

Stress går att bota

Det finns flera sätt att bemästra stressen – som vi gör helt automatiskt . Flykt
anpassning och förändringar är tre vanliga strategier .Det finns bättre sätt att hantera stress .

Bygg upp en buffert mot stress
detta är några sätt att skydda sig mot stressens skadeverkningar :
skaffa dig självkännedom och en god självbild . lär sig hur mycket stress du tål. känn efter vad som händer med kropp och känslor när du stressar . lär dig analysera vilka situationer som skapar stress .Då kan du så småningom lära dig alternativa sätt att reagera för att bryta negativa mönster . I en god själv bild ligger att glappet hur du skulle vilja vara och hur du verkligen är.
ta tag i problemet. gör upp en handlingsplan och hur gör en konkret förändringar på jobbet , hemma osv.
Träna ditt beteende. När du väl blivit medveten om dina typiska stressbeteenden kan du ge dig själv ”hemläxor ” : öva dig att inte bli stressad när du står i kö. gå långsamt ibland.
Hitta balans mellan aktivitet och vila . En rik fritid är stressupplösande,och gör att du tål stress bättre . genom att stanna upp . ge dig ut och plocka svamp ,sätta dig och lyssna på musik ,hugga ved etc umgås med folk .
lär dig att spänna av . Meditation , avpänning med band och andningsträning är några sätt att sänka stressnivå efter en stressig dag .
börja motionera . Motion ger en urladdning av den energi som byggts upp .
skaffa dig goda relationer . Det är viktigt att ha människor att anförtro sig åt för att förebygga stress. Att ha stöd av vänner , familj, arbetskamrater. Att engagera sig i andra är ett bra botemedel mot stress.
Du kan göra mycket på egen hand !!
En bra strategi mot stress är att komma underfund med sitt eget reaktionsmönster och lära sig känna igen vilka situationer man blir stressad och spänd. Bara genom att kunna säga till sig själv ”just det, det här en sådan situation igen, kan man känna bättre kontroll.
Stressplanering
Stressplanering kan handla om att inte frivilligt utsätta sig för många förändringar på en gång . Att gifta sig,byta jobb,byta hus och skaffa hund under samma vecka är att utsätta sig för onödig stress .På samma sätt behöver man inte ordna fest hemma samma dag som sonen börjar på nytt dagis och man ska dra ut en ...... Köp tillgång för att läsa mer

Stress | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-11
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Jättebra, hjälpte mig med min uppgift. Tack!
 • 2014-01-27
  PDF-filen är sönder, dvs går ej att öppna.