Organisk kemi | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Annat
 • VG
 • 4
 • 906
 • PDF

Organisk kemi | Sammanfattning

En sammanfattning av organisk kemi där eleven skriver om allt från alkaner, alkoholer och estrar.

Innehåll

Organisk kemi
Alkaner
Cykloalkaner
Arener
Alkener och alkyner
Alkoholer
Karboxylsyror
Estrar

Utdrag

Organiska föreningar är en mycket stor grupp kemiska föreningar som alla innehåller grundämnet kol dock inte koldioxider och vissa enkla salter, t.ex. karbonater. Kolatomer har fyra elektroner i sitt yttersta elektronskal och detta betyder att en kolatom kan sitta ihop med fyra andra atomer runt omkring sig. Förutom kol innehåller de föreningar dessutom väte och ofta syre, kväve, svavel, fosfor och halogener kan också ingå. Till de organiska föreningarna hör olika typer av ämnen som: kolväten, alkoholer, karboxylsyror, estrar, fetter, kolhydrater och proteiner.
Kolväten är kemiska föreningar där bara kol och väte ingår. Det finns mängder av varianter av kolväten, på grund av att de kan sitta ihop på så många olika sätt. De kan vara raka, förgrenade eller ringformade och deras längd varierar kraftigt. De delas in i flera underklasser beroende på kolatomernas sätt att bindas till varandra. kolväten är indelade till alkaner alkener, alkyner och arener.

Alkaner:
den enklaste typen raka och förgrenade kolväten är alkaner med enkelbindningar och har den generella formel C2H2n+2. Den enklaste är metan CH4, följt av etan C2H6... Köp tillgång för att läsa mer

Organisk kemi | Sammanfattning

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2012-11-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  bra skriviiiiiiiiiit. hjälper till bra betyg_:
 • 2013-05-25
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  mycket bra labbrapport