Osmosis in a potato: Labbrapport i Biologi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Biologi A
 • Inget betyg givet
 • 7
 • 1744
 • PDF

Osmosis in a potato: Labbrapport i Biologi A

En laborationsrapport på engelska som undersöker "the osmotic point of equilibrium in a potato". Syftet är att mäta sackaroskoncentrationen samt vattenpotentialen i potatisplantornas celler med hjälp av osmos.

Lärarens kommentar

Den var bra med endast små fel.

Innehåll

- Aim
- Hypothesis
- Methos
- Results/Observations
- Analysis
- Conclusion
- Source of errors

Utdrag

"Method:
1. Label nine cylinders with the different concentration of sucrose. Use Distilled water, 0,1; 0,2 ;0,3; 0,4; 0,5 ; 0,6 ; 0,7 ; 1,0 Mole

2.Remove the skin of the potato with a scalpel and use a cork borer to cut out nine pieces of potato tissue into sections that are approximately 1-2 cm in length

3. Use a balance to determine the total mass of all the potato sections.

4. Place the potato sections in the different labelled cylinders.

5. Pour 100 cm3 of the assigned sucrose solution into the cylinders.

6. Cover the cylinder with plastic and allow the potato sections to remain in the sucrose solutions.

7. Leave the cylinders to soak for several hours or days.

8. Remove the potato sections from the sucrose solution

9. Blot them on paper towels.

10. Use a balance and reweight the final mass.

11. Determine the change in mass of the potato sections and calculate the percent change in mass of the potato sections. Plot a graph with the loss / gain of mass on the y-axis and sucrose concentration on the x-axis."... Köp tillgång för att läsa mer

Osmosis in a potato: Labbrapport i Biologi A

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Uppsatsen är välskriven, där datan är välpresenterad, teorin är välförklarad och introduktionen är tydlig. Det som gav mig mest hjälp är teorin, då den illusterade hur strukturen ska se ut. Det enda som kunde förbättras något, är ´source of errors´-stycket då flera exempel på förbättringar kunde ha inkluderats för att göra texten mer nyanserad, men även där den analytiska förmågan bra och stycket är välförklarat.
 • 2012-08-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den förklarade osmos processen på ett bra sätt
 • 2012-11-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt informativ och bra!