Kemi B: Oxidation av alkoholer - Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Kemi B
 • MVG
 • 3
 • 898
 • PDF

Kemi B: Oxidation av alkoholer - Labbrapport

En laborationsrapport vars syfte är att undersöka oxidation av alkoholer - hur primära alkoholer oxideras, vilka skillnader som finns mellan reaktionerna samt presentera reaktionsformler.

Lärarens kommentar

Han hade inget att tillägga.

Elevens kommentar

Man kan förklara dofterna lite utförligare.

Innehåll

- Sammanfattning
- Syfte
- Teori
- Material
- Materiel
- Genomförande
- Beräkningar
- Resultat
- Slutsats & Diskussion
- Felkällor

Utdrag

"Material:
- 8 Provrör - behållare för olika ämnena
- 2 Bägare (250cm3) – blanda ämnena
- Glasstav – sköta beblandningen
- Lackmuspapper – kolla pH-värdet
- Stor bägare, is – för att kyla en bägare

Materiel:
- Etanol
- Koncentrerad svavelsyra
- Kaliumdikromat

Genomförande:
Försök A:
4 Provrör med kaliumdikromat, vatten, svavelsyra och etanol gjordes i ordning. Sedan blandades Kaliumdikromat, vatten och svavelsyra i en kyld bägare under omrörning i dragskåpet. Etanolen tillsattes därefter i lösningen under noggrann iakttagelse.

Försök B: Precis som i Föregående försök tillberedes 4 provrör med kaliumdikromat, vatten, svavelsyra och etanol. Dock blandades först kaliumdikromatet med svavelsyran i en rumstempererad bägare, sedan etanolen med vattnet i provrören och slutligen tillsattes etanol/vatten blandningen i bägaren. En bit lackmuspapper hölls samtidigt i de uppstigande ångorna av reaktionen."... Köp tillgång för att läsa mer

Kemi B: Oxidation av alkoholer - Labbrapport

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2011-12-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra uppsats, gav mig insporation. Dock fanns ingen källhänvisning!
 • 2015-02-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  DEN SOM LADDADE UPP DETTA ÄR BÄST!!!!
 • 2016-02-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  skitbra!!!!!!!!!!!:)))
 • 2015-10-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hur bra är inte den!!!