Partikelacceleratorer - Ett nedslag i modern fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Fysik B
  • MVG
  • 7
  • 1066
  • PDF

Partikelacceleratorer - Ett nedslag i modern fysik

Denna uppsatsen handlar om partikelacceleratorer, och allmänt om partikelfysik.

Syfte
Syftet med verksamheten är att accelerera partiklar till höga energier och sedan se till att kollidera dessa på förutbestämda punkter längs acceleratorn och i kollisionsögonblicken undersöka och studera universums minsta beståndsdelar. Rent praktiskt innebär detta att partiklar far runt i motriktade riktningar i acceleratorn med nära nog ljusets hastighet och klarar av cirka 11 000 varv per sekund. Kollisionerna sker med mycket hög precision i någon av detektorerna som är maskinens ”ögon” och ”öron” som registrerar stora mängder data om de partiklar och fenomen som uppstår vid kollisionen.

Innehåll

Inledning
Partikelacceleratorer – Vad är det för något?
LHC – Large Hadron Collider
Syfte
LHC – Sökandet efter Higgs partikeln
Hur kom man fram till att det existerade en higgspartikel?
Nästa Generation.
Partikelfysikernas Standardmodell

Utdrag

Inledning

Partikelacceleratorer – Vad är det för något?

En partikel accelerator är en anläggning där laddade partiklar tillförs energi ifrån elektromagnetiska fält. Den används ofta inom partikelfysik, då man krockar två partiklar och på så sätt skapar nya partiklar. De har även andra användningsområden som exempelvis strålbehandling av cancer.

De partikelacceleratorer som man använder inom partikelfysik accelererar s.k. elementärpartiklar, som exempelvis protoner eller elektroner till väldigt höga energier med hastigheter nära ljusets hastighet. När man sedan kolliderar två elementärpartiklar så kan man detektera (påvisa existens av något svårupptäckt) vad som kommer ut eller bildas efter kollisionen.

Ju högre energier som man kan skapar och desto mer exaktare kollisioner man skapar, desto bättre resultat eller experimentell data får man fram och därför är förbättrade partikelacceleratorer grunden för bättre forskning och få nya kunskaper inom partikelfysik.

LHC – Large Hadron Collider

Världens just nu största och kraftfullaste partikelaccelerator heter LHC (Large Houldron Collider). Den är avsedd att kollidera med motsatt riktade protonstrålar och med energi upp till hela 7 TeV (TerraElektroVolt) per stråle, det vill säga 14 TeV totalt. LHC har byggts utav European Organization for Nuclear Research (Cern) och ligger under marken nära Genève i Schweiz... Köp tillgång för att läsa mer

Partikelacceleratorer - Ett nedslag i modern fysik

[0]
Inga användarrecensioner än.