Personlighetsstörningar bland interner | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Psykologi 2a
 • C
 • 9
 • 3134
 • PDF

Personlighetsstörningar bland interner | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som handlar om förekomsten av personlighetsstörningar hos interner i svenska och utländska fängelser. Eleven avser att utreda vad en personlighetsstörning är, hur fångarna behandlas i kriminalvården och huruvida personlighetsstörningar kan botas. Arbetet diskuterar även av självskadebeteende hos internerna.

Syfte
1.1 Syftet med mitt uppdrag är att klargöra för mig själv men också för folk omkring mig hur brottslingar och intagna personligheter kan rubbas svårt efter att ha begått ett brott eller varit med i en händelse som satt dem i den situationen, alltså i fängelse. Jag vill också ta reda på vad som kan göras för att dessa personlighetsstörningar ska behandlas och inte påverka internerna i livet utanför fängelset och om personlighetsstörningar kan botas, och i sådant fall hur?

Lärarens kommentar

Mycket bra resonerat, dock missat några kriterier. Men har bra fakta och bra diskussion, kan resonera väldigt bra och har värderande resonemang.

Innehåll

Personlighetsstörningar bland interner

- Sammanfattning
- Förord
- Inledning
-- Syfte
-- Metod
- Faktadel
-- Vad är det som utmärker en personlighetsstörning
-- Interners hälsa
-- Behandling
--Självskadebeteende
- Diskussion
- Källor/källkritik

Utdrag

Inledning.
Mitt uppdrag kommer handla om personlighetsstörningar bland interner. Varför jag väljer att göra det är för det har intresserat mig hur interner behandlas om de innehaver en personlighetsstörning.
Grövre brott har ökat under de senaste åren. Där finns det ofta en personlighetsstörning eller någon sorts psykisk obalans som kan komma till att skada många fler, både på anstalt men också ute i det vanliga livet. Eftersom det blir mer vanligt med brott med psykiska inslag är det fler folk som tar mer akt och vill ha reda på mer om vad som kan hända och hur det behandlas i exempelvis rättssystemet, vilken hänsyn det tas till folk med personlighetsstörningar och hur annorlunda de utger sig för att vara från vanligt friskt folk.
Personlighetsstörningar är vanligt i livet utanför murarna, men just där bakom murarna kan det byggas upp till en ny nivå med ett helt annorlunda tankesätt just på grund av att de är frihetsberövade.
Detta är en fråga jag anser viktig eftersom interner redan kan ses som farligt folk och om de har en personlighetsstörning som är vanligt, kan det byggas upp till en annan störning och inte bli behandlad. Det kan då leda till självskadeebeteende och grövre psykiska sjukdomar. Fängelsevakter, poliser, folk inom rättsväsendet och psykologer har rätt att veta vad som kan ske... Köp tillgång för att läsa mer

Personlighetsstörningar bland interner | Fördjupningsarbete

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra uppsats med mycket hjälpande information!
 • 2012-11-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra uppsats med källor och källkritik
 • 2014-05-21
  Jättebra skrivet och förklarat
 • 2011-05-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra upplägg, mycket fakta.