Stress | Psykologiska perspektiv | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Psykologi 2a
 • VG
 • 5
 • 1247
 • PDF

Stress | Psykologiska perspektiv | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift som diskuterar förekomsten av stress i samhället, och som avser att utreda synen på stress utifrån olika psykologiska perspektiv och deras respektive förklaringsmodeller. Eleven tar utgångspunkt i det biologiska, psykodynamiska, kognitiva och det behavioristiska perspektivet och redogör för ämnet.

Innehåll

Projektarbete om Stress i Psykologi B

- Inledning
- Metod
- Biologiskt perspektiv
- Psykodynamiska perspektivet
- Kognitiva perspektivet
- Behavioristiska perspektivet
- Reflektioner
- Källor

Utdrag

För att bli av med stressen försöker man förstå vad som är konfliktens bidragande orsak och därigenom förhålla sig till ett nyare och positivare livsmönster, med förutsättning att denne inser att förändring är möjlig eftersom det bara du som gör vad ”det” blir till. Dvs, det är du som är upphovet till stress och genom förändring kan du bli... Köp tillgång för att läsa mer

Stress | Psykologiska perspektiv | Inlämningsuppgift

[13]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  ingen källor, den är bra för att man för bättre resultat,
 • 2013-05-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Inspirerande att det står om de olika psykologiska perspektivens syn på stress.
 • 2017-03-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jättebra skrivit!!!!!!!!!!
 • 2017-01-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  brararrarararaauagjkabd ,mw