Psykiska sjukdomar | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Psykologi 1
 • Inget betyg givet
 • 6
 • 2123
 • PDF

Psykiska sjukdomar | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift i Psykologi som handlar om psykiska sjukdomar. Eleven lyfter fram ett flertal olika psykiska sjukdomar och tillstånd med fokus på psykossjukdomar, och redogör sedan för deras respektive orsaker och symptom, samt olika behandlingsmetoder.

Notera att det förekommer ett fåtal språkliga förbättringsmöjligheter.

Studienets kommentar

Bemärk att ordet "aksioznost" som eleven refererar till i stycket om psykoser är serbiska för ångeststörningar.

Innehåll

Psykiska sjukdomar

- Vad är psykisk sjukdom?
- Klassifikation av psykiska störningar
- Schizofreni
- Psykos
- Paranoia
- Borderline
- Vad är orsakerna till psykiska sjukdomar?
- Hur behandlar man psykiska sjukdomar?
- Källor

Utdrag

Paranoid människor kan drabbas av en känslomässig och mental kollaps i vissa tankeprocesser. En händelse i det förflutna kan ha byggt upp omedvetet i en allvarlig bakomliggande psykisk störning. Undertryckta känslor kan också vara en orsak till paranoia, tillsammans med omständigheter eller projiceras känslor på andra människor.
Symtom på paranoia är skiftande. Det vanligaste är en... Köp tillgång för att läsa mer

Psykiska sjukdomar | Fördjupningsuppgift

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2014-04-05
  Den var bra med styckeindelning, och frågeställning på varje stycke. bra skriven men det jag funderar över är betygen "IG"
 • 2015-03-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  dfivjfvifivfnvierfdojrfdifnfewdjoenkfwfojrnkfdinrfvikn
 • 2016-05-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra fördjupning. Tack
 • 2015-05-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  så bra, hjälpte mig mycket