Rättskunskap | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Rättskunskap
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 675
  • PDF

Rättskunskap | Frågor och svar

Frågor och svar om rättskunskap där eleven har svarat på följande frågor:

1. Vad är en lag och varför måste vi ha lagar i det svenska samhället?
2. Ta fram en lag och berätta med egna ord vad den säger för något
(Jag har valt Lag (2010:1882) om åldersgräns för film som ska visas offentligt.)
3. Vad är bra och dåligt med svensk lagstiftningsprocess?
4. Vad är offentlighetsprincipen?

Utdrag

Vad är en lag och varför måste vi ha lagar i det svenska samhället?
Anledningen till att vi har lagar är enkel, det är för att vi ska kunna avgöra vad som är rätt och fel, det är som riktlinjer man måste följa och dom är otroligt viktiga i ett samhälle. Lagar ger stabilitet i samhället och utan dessa skulle ingenting fungera och det skulle bli ren kaos, det skulle bli svårt att skipa rättvisa och man skulle inte kunna avgöra vad som är rätt och fel. Det skulle antagligen uppstå väldigt många tvister, och hur skulle man kunna lösa dessa om man inte hade något att gå efter?

Man kan säga att en lag är regler som varje enskild medborgare, företag osv. måste följa. Bryter man mot en lag uppstår konsekvenser, det kan vara allt från böter till fängelsestraff.

2 Ta fram en lag och berätta med egna ord vad den säger för något Jag har valt Lag (2010:1882) om åldersgräns för film som ska visas offentligt.

Denna lag ...... Köp tillgång för att läsa mer

Rättskunskap | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.