Rättegångsbesök | Hur en rättegång går till

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Samhällskunskap A
  • VG
  • 3
  • 1010
  • PDF

Rättegångsbesök | Hur en rättegång går till

En redogörelse för hur en rättegång går till, efter att eleven gjort ett rättegångsbesök i ett fall kring snatteri. Eleven svarar på ett antal frågor kring processen - se dessa under "Innehåll".

Lärarens kommentar

Bra.

Elevens kommentar

Uppge vilken paragraf brottet går under.

Innehåll

- Vilka personer medverkar i en rättegång och vad är deras uppgifter roller?
- Hur lyder gärningsbeskrivningen och vilka lagreglar anses den åtalade brutit mot?
- Mina egna ord om vad rättegången handlar om
- Nekar eller erkänner den tilltalade?
- Hur lyder sakframställningen?
- Vilka förhör hålls och med vilka?
- Personalia
- Pläderingar
- Dom
- Egna reflektioner
- Är man skyldig att vittna?
- Vem kan överklaga en dom?
- Regler för åhörare
- Svär man ed?
- Hur jag skulle dömt
- Källor

Utdrag

"Hur lyder gärningsbeskrivningen och vilka lagreglar anses den åtalade brutit mot?
Åklagaren yrkar ansvar för snatteri. Då den tilltalade den 20 december tagit ett par strumpor och lagt i sin handväska.

En gärningsbeskrivning är en redogörelse som åklagaren lämnar i sin stämningsansökan för den brottsliga gärning som den tilltalade påstås ha gjort sig skyldig till.

Mina egna ord om vad rättegången handlar om
Den tilltalade var anklagad och blev senare dömd för snatteri till ett värde av 79kr på Gina Tricot Tanneforsgatan i linköping. Hon hade alltså tagit ett par strumpor och lagt i sin väska.

Nekar eller erkänner den tilltalade?
Den tilltalade erkänner."... Köp tillgång för att läsa mer

Rättegångsbesök | Hur en rättegång går till

[0]
Inga användarrecensioner än.