Rätten till liv - Dödsstraff och mänskliga rättigheter

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Samhällskunskap A
 • MVG
 • 7
 • 2311
 • PDF

Rätten till liv - Dödsstraff och mänskliga rättigheter

En analys av dödsstraffet och dess konflikt med människans rätt till liv. Eleven redogör för den historiska synen på rätten till liv samt hur det ser ut idag, bland annat med hänvisning till FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna. Vidare så presenteras även dödsstraffets tillämpning runt om i världen idag samt hur Sverige officiellt ställer sig till det.

Innehåll

- Inledning
- Syfte och metod
- Källkritik och källkritiskt resonemang
- Avhandling
- Diskussion/Avslutning
- Källor

Utdrag

"1.1 Syfte och metod
För mig så kan inte en total respekt för de mänskliga rättigheterna infinna sig i världen finnas förrän vi har fått en full respekt för människors individuella rätt att leva. Eftersom respekten för mänskliga rättigheter bygger på att det finns en respekt för livet känns rätten till livet som en oerhört viktig fråga för mig. En större respekt för människolivet saknas i många delar av världen och detta är någonting som måste förändras. I nästan vilken fråga man än ställer sig inom ämnet blir döden ett centralt begrepp och det borde vara alla människors rätt att möta den på ett naturligt sätt. En annan anledning till att jag har valt att arbeta inom det klyschiga ämnet dödsstraff är det känns otroligt nyttigt att skapa en medvetenhet hos sig själv om vad som försegår utanför den näst intill perfekta (någonting som vi oftast inte är särskilt medvetna om) Svenska samhällsbubblan. Jag har byggt upp mitt arbete på en först mer informerande avhandling med för mig ny information samt sedan tillsammans med mina gamla erfarenheter kommit till nya åsikter i en mer diskuterande del."... Köp tillgång för att läsa mer

Rätten till liv - Dödsstraff och mänskliga rättigheter

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2011-11-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  allt var bra med denna boken min lärare tyckte om det
 • 2011-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Inte så utveckald!Kunde varit mer utförlig.
 • 2016-04-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  wow hgjvjjhmyikjnkhjhkkkkk
 • 2015-12-12
  Den är väldig braaaaaaaaaaa