Reaktion mellan Magnesium och Saltsyra - Labbrapport i Kemi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Kemi A
 • VG
 • 2
 • 426
 • PDF

Reaktion mellan Magnesium och Saltsyra - Labbrapport i Kemi A

En kortare laborationsrapport vars syfte är att undersöka vilka ämnen som bildas vid en reaktion mellan magnesium (Mg) och saltsyra (HCl).

Innehåll

- Inledning
- Material
- Kemikalier
- Metaller
- Arbetsmetod
- Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Material:
Provrör med sidorör, Propp, Gummislang, 3 provrör, Provrörsställ, stor kristallisationsskål, klämmare, brännare, stativ med muff

Kemikalier: H2O, Saltsyra

Metaller: Magnesium

Arbetsmetod:
Samla först all material (se ovan) . Fyll kristallisationsskålen med vatten. Montera sedan upp stativet med klämmaren och fäst provröret (med sidorör), som på bild 1 – sätt även på gummi slangen. Fyll därefter provröret med saltsyra, inte för mycket! bara några milliliter.

[1] Lägg ner magnesium i saltsyran samtidigt sätt på korken. Snabbt därefter samla in gas i så många provrör som möjligt genom att hålla provrören upp och ner under vattnet med slang mynningen under provröret så gasen hamnar i provröret, se bild 2.

[2] Tänd sedan på vätgasen och iaktta reaktionen. Lossa provröret (med sidorör). Häll över kvarstående vätska i ett annat provrör. Fäst det provröret med klämmaren och tänd brännare. Placera sedan stativet med provröret i en sådan position att provröret hamnar ovanför lågan – komihåg att inte ha provröret för nära, det kan spricka av den höga värmen. Låt vätskan koka tills den avdunstat bort.

[3] Iaktta reaktionen. Vad återstår?... Köp tillgång för att läsa mer

Reaktion mellan Magnesium och Saltsyra - Labbrapport i Kemi A

[23]
Användarnas bedömningar
 • 2012-10-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Tydlig och påpekar reaktionerna som sker. Slutsatsen, den gav en bra bild över vad som händer med magnesiumet och klor. Ja, källan är wikipedia o därför är den inte helt pålitlig..
 • 2015-10-03
  Den var lätt och tydlig men saknade lite diskussion och förklaringar. Men definitivt värt betyget!
 • 2015-05-25
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Lärorik!!!!!!!!!!!!!!
 • 2015-05-17
  Uppsatsen kan förmodligen öka förståelsen för ämnet