Goda kunskaper i svenska bör påskynda svenskt pass | Referat

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Svenska B
  • VG
  • 1
  • 361
  • PDF

Goda kunskaper i svenska bör påskynda svenskt pass | Referat

Ett referat av artikeln "Goda kunskaper i svenska bör påskynda svenskt pass" (Dagens nyheter 2008.06.08), där eleven sammanfattar artikelns innehåll.

Utdrag

I tidnings artikeln ”Goda kunskaper i svenska bör påskynda svenskt pass” (Dagensnyheter 2008.06.08) skriven av Dan Olof Rooth, docent i nationalekonomi och Per Strömblad, fil. dr. i statsvetenskap, betonar båda integrationsforskar flera fördelar med en framtida knytning av språkkrav till svenska medborgarskap.
I texten presenteras språk som väg till integration och jämställdhet i samhället, en uppfattning som stödjas av såväl lokala som internationella undersökningar. Den aktuella struktur för svenskundervisning SFI har kritiseras skarp av regerings sida. Enligt de ansvariga ministrarna Björklund och Sabuni uppvisar SFI trots betydliga statsfinansiering bristande resultat. En lösning för ökning av dess .... Köp tillgång för att läsa mer

Goda kunskaper i svenska bör påskynda svenskt pass | Referat

[0]
Inga användarrecensioner än.