Reflektion och brytning - Labbrapport i Fysik A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Fysik A
 • G
 • 1
 • 229
 • PDF

Reflektion och brytning - Labbrapport i Fysik A

En mycket kort laborationsrapport som undersöker reflektion och brytning. Eleven låter en ljusstråle falla in mitt i en plexiglasplatta och gradskivas centrum, och avläser sedan αi(infallsvinkeln), αb (brytningsvinkeln) och αr (reflektionsvinkeln).

Notera att syfte, hypotes och teori saknas.

Innehåll

- Material
- Utförande
- Resultat
- Beräkningar
- Slutsats

Utdrag

"Material: Lampa med slits, halvcirkelformad plexiglasplatta och gradskiva för mätning av vinklar.

Utförande: Man låter en ljusstråle falla in mitt i plexiglasplattan och gradskivans centrum och avläser αi
(infallsvinkel) αb (brytningsvinkel) och αr (reflektionsvinkel), vid olika infallsvinklar. Sedan vänder vi på plexiglasplattan så att ljusstrålen faller in i den buktiga ytan först och gör likadana avläsningar."... Köp tillgång för att läsa mer

Reflektion och brytning - Labbrapport i Fysik A

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Lite kort och allt förklaras inte, men ett bra naturvetenskapligt språk används.
 • 2011-11-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Den va helt okej ! Den förtjänar ett G