Reningsverket labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Naturkunskap A
 • VG
 • 3
 • 1327
 • PDF

Reningsverket labbrapport

En labb rapport som brukar kallas reningsverket.

Syftet med denna labb var att man skulle få en grundläggande förståelse om föroreningar, dess effekter och hur samhället försöker motverka våra egna utsläpp och göra de så ”rena” som möjligt genom att låta dessa utsläpp passera genom ett så kallat ”reningsverk”. Eventuellt att man skulle få en djupare förståelse till vilka utsläpp man själv gör dagligen och dess effekter och vilka steg som faktiskt sker i ett reningsverk för att göra det så ”rent” som möjligt, dvs. motverka t.ex. att det sker övergödning genom att undvika och minska utsläppet av mineralämnen där bland annat fosfor och kväve tar en stor plats.
Det vi faktiskt gjorde under labben var att vi skapade ett eget förorenat vatten, vars värden vi mätte för att sedan skapa vår egen miniatyr reningsverk och försöka rena det orenade vattnet och mäta värdena före och efter reningen.

• Frågeställningen under labben var: Jämför det du har gjort samt hur processen ser ut i ett ”riktigt” reningsverk. Vilka reningssteg har du efterliknat?
• Vilka föroreningar har du avskilt i respektive reningssteg?
• Samt hur skulle ditt avloppsvatten kunna bli renare?

Reningsverket labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2011-10-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  dåligt skriven men med hyfsad info
 • 2013-06-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  helt perfekt , hjälpte mig mycket