Romantiker | Rousseau, Goethe och Shelley | Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Historia A
  • G
  • 2
  • 546
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Romantiker | Rousseau, Goethe och Shelley | Historia A

En kortare fördjupningsuppgift som redogör för tre stycken romantiker: Jean-Jacques Rousseau, Johann Wolfgang von Goethe samt Mary Shelley. Eleven redogör för några av deras mest kända verk - bland annat Émile, Den unge Werthers lidanden och Frankenstein. Vidare så presenteras även 5 begrepp relaterade till romantiken. Notera att källor saknas.

Innehåll

- Jean-Jaques Rosseau
- Johann Wolfgang Von Goethe
- Mary Shelley
- Begrepp: Folksjälen, Naturen, Skräck, Exotism, Genikult

Utdrag

"Johann Wolfgang Von Goethes född 1749-1832 skrev den stora kärleksromanen Den unge Werthers lidande. Boken blev en skandalsuccé. På flera håll förbjöds den som en fara för ungdomens moral och livsvilja. Boken handlar om en en förälskelse mellan en man och en förlovad kvinna.

Werther flyttar ut på landet för lugn och ro. När Lottes man Albert är på tjänstresa umgås hon väldigt mycket med Werther men håller sig kvar hos Albert till sist. Werther vill inte vara Lottes älskare utan han vill ha henne för sig själv. När han fick veta att Lotte och Albert har gift sig, skjuter han sig själv i huvudet."... Köp tillgång för att läsa mer

Romantiker | Rousseau, Goethe och Shelley | Historia A

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Romantiker | Rousseau, Goethe och Shelley | Historia A.