Samhällsekonomi - Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Samhällskunskap A
 • Inget betyg givet
 • 5
 • 837
 • PDF

Samhällsekonomi - Frågor och svar

En överskådlig sammanfattning av olika begrepp inom samhällsekonomi - se alla begrepp som beskrivs under "Innehåll".

Studienets kommentar

Notera att svaren är korta och sammanfattande (oftast i punktform), samt att källor saknas.

Innehåll

- Hur påverkas vår ekonomi av vad som händer internationellt?
- Vad styr vilket ekonomiskt system som jag väljer?
- Ekonomins fyra huvudområden
- Vad gör ett land framgångsrikt?
- Nationalekonomins tre huvudfrågor
- Marknadsekonomi
- Planekonomi
- Blandekonomi
- Vad menas med ekonomins huvud aktörer?
- Transfereringar är…
- Den offentliga sektorn är..
- Banker och andra kreditinstitut
- Ränta = priset på utlånade pengar
- Kreditrating
- Negativt sparande
- Marknad
- Vad är det som påverkar efterfrågan?
- Vad är det som påverkar utbudet?
- BNP
- Real BNP
- BNI = Bruttonationalinkomst
- HDI
- Företag kan vara

Utdrag

Ränta = priset på utlånade pengar

Utlåningsränta = räntan på de pengar som banken lånar ut
Inlåningsränta/Sparräntan = räntan på de pengar som banken lånar av dig.

Räntegapet = Utlåningsräntan – Inlåningsräntan

Realränta = Räntan – Inflationen
Det som ytterst styr räntans storlek är:
1. Inflationen.
2. Långivarens risktagande/Låntagarens soliditet/betalningsförmåga... Köp tillgång för att läsa mer

Samhällsekonomi - Frågor och svar

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-06
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Jättebra skrivet! Jag personligt tyckte mycket om detta. Det var till stor hjälp. Tack så mycket.
 • 2015-02-01
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  mycket bra text, man förstår väldigt bra aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-02-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra och mycket hjälpsam
 • 2013-10-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket braklientelgjmmmttgjmj Nollkollmmmmmd Kokosmjölkgggppppp