Jean-Paul Sartre och hans filosofi | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Filosofi B
 • VG
 • 6
 • 3015
 • PDF

Jean-Paul Sartre och hans filosofi | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om Jean-Paul Sartre där eleven bland annat beskriver hans studietid, karriär, förhållande och filosofi.

Innehåll

Inledning
Biografi
Sartres tidiga filosofi
Varat och intet
Att vara dömd till frihet
Ångesten och den Onda Tron
Andra människor (varat-för-andra)
Sartres senare filosofi
Avslutning och reflektion
Källhänvisning

Utdrag

Inledning
I Sverige har Sartre mest blivit uppmärksammad som författare och de gånger hans beskrivs som filosofi betecknas han i huvudsak som existentialist, något som inte är riktigt sant. Sartre var en i första hand fenomenologisk existensfilosof starkt påverkad av Husserl, Heidegger och Hegel.

Jag tänker i detta paper göra en åtskillnad mellan Sartres tidiga och senare filosofi, tyngdpunkten kommer att ligga på den förstnämnda.

Biografi
Jean-Paul Sartre föddes 1905 i Paris, och blev redan vid femton månaders ålder faderslös. Vid tidig ålder lärde hans morfar honom matematik och lät honom studera klassisk litteratur. Från att som liten varit mobbad i skolan blev han i gymnasiet en lysande men upprorisk elev som ”man talade om”. År 1924 började han studerade vid den berömda elitskolan École Normale Supérieure. Bland de sjuttiosex kandidaterna som 1929 deltog i provet för högre lärarbefattning blev Sartre etta, trots att han året innan hade kört i den skriftliga tentamen (det sägs att detta misslyckande fick studiekamraten Raymon Aron stampade på sin hatt i ren glädjeyra). Det var även här han träffade Simone de Beauvoir. Dessa två kom att inleda ett "fritt" förhållande som varade till Sartres död 1980. Samtidigt som de stod vid varandras sida hade Sartre ett ganska stort antal kärleksaffärer vid sidan om. Detta accepterades enligt det kontrakt som de hade sinsemellan. Sartre och Simone kom att förkroppsliga "de intellektuella" under efterkrigstiden.

Efter studierna gjorde Sartre två års militärtjänstgöring som meteorolog i Tours, innan han 1931 påbörjade sin yrkeskarriär som filosofilärare i Le Havre.

Sartre kom i kontakt med fenomenologin via Raymon Aron, vilken hade studerat Husserl och andra tyska fenomenologer i Freiburg. Det sägs att Sartres intresse för fenomenologin väcktes på ett kafé i Paris. Sartre, de Beauvoir och Aron satt och samtalade, då Aron pekade på en aprikoscocktail och sade: ”Om man är fenomenolog kan man göra filosofi om en sådan cocktail!” . Sartre blev eld och lågor, fascinerad över tanken att göra filosofi om något konkret, påtagligt och sinnligt närvarande. Han skaffade sig några verk om och av Husserl innan han tog steget fullt ut och bad om att få efterträda Aron i Berlin, något som också beviljades. Under läsåret 1933-34 ägnade Sartre sig helt åt fenomenologiska studier, framför allt Husserl, men han påbörjade även sina studier av Heideggers filosofi. ”Jag läste femtio sidor av Heidegger, men hans komplicerade vokabulär avskräckte mig… Jag hade gjort misstaget att tro att man kan lära sig två så betydelsefulla filosofer efter varandra, precis som man först lär sig ett land och sedan ett annat lands utrikeshandel.” När Sartre återvänder till Frankrike, 1934, var han utbränd och inträdde i en livs/trettioårskris, vilken fick sin början då han en dag såg sig i spegeln och upptäckte att han började att bli skallig. I denna veva provar han även på den halluciena drogen Merck-meskalin , självklart i rent ”vetenskapliga” och filosofiska syften, då han skrev på en ett manuskript om fantasin. Sartres ”tripp” blev dock mycket otrevlig och han gjord heller aldrig om det – han såg paraplygamar, skelett, krälande krabbor, bläckfiskar, etc. Meskalin ger dock upphov till ”flashbacks” och Sartre genomgår svåra kriser, tror sig bl a vara förföljd av humrar. Sartre låter sig tröstas av Olga Kosakiewicz, en av Simone de Beauvoir elever, vilken han också inledde ett tvåårigt förhållande med. År 1936 utkommer Sartres första bok Fantasin (fr. L´imagination) år därefter får Sartre äntligen den eftertraktade platsen som lärare i Paris. 1938 får han sitt litterära genombrott med... Köp tillgång för att läsa mer

Jean-Paul Sartre och hans filosofi | Fördjupningsuppgift

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2011-12-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Att den är välskriven. Min hjärna. Har inte använt någon källor, så nej!
 • 2014-05-25
  Uppsatsen är bra skriven, och med en enkel, och tydlig struktur!
 • 2015-11-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra infomation