Satellit

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Fysik
 • MVG
 • 6
 • 1258
 • PDF

Satellit

En uppsats om sateliter.

Frågeställning
Min frågeställning lyder: Vad är en satellit, vad används den till och vad händer med den när den inte används?

Innehåll

Inledning
Frågeställning
Fakta
Slutsats
Källförteckning

Utdrag

Inledning:
Jag har valt ämnet satelliter inom astronomi. Jag har valt satelliter för jag tycker det är ett intressant ämne som jag inte vet så mycket om, det är inte heller så ofta man pratar om dem. Satelliter är ett måste för att våran vardag skall fungera, vi är beroende av satelliter. För att vi ska kunna kolla på tv, se bilder av hela jorden/universum, kunna forska i rymden, använda en GPS, prata i telefon behövs satelliter.

Fakta:
En satellit är ett mindre objekt som roterar runt ett annat, större objekt. För att detta ska fungera måste det roterande objektet påverkas av en centripetalkraft. För satelliter som roterar kring jorden är denna kraft gravitationskraften. Dessutom får det inte finnas något luftmotstånd eftersom det skulle leda till att satellitens hastighet minskade.
Man skiljer på naturliga och tillverkade satelliter. Månar anses vara synonymt med naturliga satelliter till Planeter. Dessa behandlas inte i denna artikel. Planeter kan också betraktas som satelliter till stjärnor. Tillverkade satelliter är av människan placerade i omloppsbana kring Jorden eller annan himlakropp, och behandlas i denna artikel. En tillverkad satellit kallas för en artificiell satellit... Köp tillgång för att läsa mer

Satellit

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2012-10-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  sdjdjidjeoijeoeisjwjjekejkekje