Psykiska sjukdomar: Schizofreni | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Psykologi 1
 • A
 • 5
 • 2627
 • PDF

Psykiska sjukdomar: Schizofreni | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete i Psykologi 1 med fokus på den psykiska sjukdomen schizofreni. Eleven redogör för vilka symtom som kännetecknar sjukdomen, samt dess orsaker och olika behandlingsmetoder.

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

Psykiska sjukdomar: Schizofreni

- Psykossjukdomar
- Schizofreni
-- Symptom
-- Orsak
-- Behandling
-- I samhället

Utdrag

Symtomen brukar delas upp i två grupper, ”positiva symtom” som innefattar t.ex. hallucinationer, röster, paranoia, vanföreställningar, förföljelsemani och konstiga tankar och beteende. De ”negativa symtomen” är t.ex. förlusten av de sociala och intellektuella färdigheterna, brist på glädje, initiativlöshet, minskat intresse för personliga relationer m.m. Dessa symptom utvecklas hela tiden till dess att man till slut känner en upplevelse av att man... Köp tillgång för att läsa mer

Psykiska sjukdomar: Schizofreni | Fördjupningsarbete

[14]
Användarnas bedömningar
 • 2012-04-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Brister i uppsatsen: Många stavfel och upprepningar. Känns lite väl personlig. Inte så bred faktagrund och saknar källor. Känns som att flera personer skrivit uppsatsen då den har flera olika skrivstilar. Annars bra grundläggande information.
 • 2014-04-17
  den va bra jag tyckte du skrev rätt bra du utförde mycket men de skulle behövas lite mer fakta
 • 2016-05-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra fördjupning, hjälpte mig.
 • 2016-01-16
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  Bra skrivet tycker jag