Psykiska sjukdomar: Schizofreni | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Psykologi 1
 • A
 • 5
 • 2627
 • PDF

Psykiska sjukdomar: Schizofreni | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete i Psykologi 1 med fokus på den psykiska sjukdomen schizofreni. Eleven redogör för vilka symtom som kännetecknar sjukdomen, samt dess orsaker och olika behandlingsmetoder.

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

Psykiska sjukdomar: Schizofreni

- Psykossjukdomar
- Schizofreni
-- Symptom
-- Orsak
-- Behandling
-- I samhället

Utdrag

Symtomen brukar delas upp i två grupper, ”positiva symtom” som innefattar t.ex. hallucinationer, röster, paranoia, vanföreställningar, förföljelsemani och konstiga tankar och beteende. De ”negativa symtomen” är t.ex. förlusten av de sociala och intellektuella färdigheterna, brist på glädje, initiativlöshet, minskat intresse för personliga relationer m.m. Dessa symptom utvecklas hela tiden till dess att man till slut känner en upplevelse av att man... Köp tillgång för att läsa mer

Psykiska sjukdomar: Schizofreni | Fördjupningsarbete

[14]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra fördjupning, hjälpte mig.
 • 2014-03-19
  Väldigt bra, ,lite mer kortfattat och mer fakta annars +++
 • 2016-01-16
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  Bra skrivet tycker jag
 • 2015-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra, där eleven redogör för begreppet schizofreni