Schizofreni | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Psykologi 2b
 • Inget betyg givet
 • 6
 • 1290
 • PDF

PM (Promemoria): Schizofreni | PM

Ett PM som redogör för den psykiska sjukdomen schizofreni. Eleven berättar kort om vad som kännetecknar sjukdomen och dess symtom, och diskuterar vad som orsakar schizofreni samt hur det behandlas. Fakta är listad i punktform.

Innehåll

Schizofreni PM

- Inledning
- Fakta
- Sammanfattning
- Källor

Utdrag

Inledning
Schizofreni är en svårt psykisk sjukdom som drabbar mindre än 1 % av befolkningen. Schizofreni drabbar framför allt yngre personer mellan 18 och 35 år. Det är mycket ovanligt att sjukdomen bryter ut innan puberteten och efter 45 års ålder.
Man ska enligt moderna kriterier visat symptom i över 6 månader innan diagnosen schizofreni ställs, vid kortare varaktighet benämns det som schizofreniformt syndrom.
Typiska symtom är hallucinationer, vanföreställningar, tankestörningar, jagstörningar, känslomässig avflackning, apati, autism, oförmåga att känna lust och glädje samt stumhet.
Beroende på vilka symtom som dominerar sjukdomen så indelas schizofreni i undergrupper. Hebefreni kommer oftast i ungdomen som ett tvärt avbrott i en dittills normal utveckling, paranoid schizofreni debuterar sedan med hallucinationer och vanföreställningar. Katatoni kännetecknas av spänningssymtom och abnorma rörelser och parafreni uppträder på äldre dagar och vanföreställningarna hos dessa domineras ofta av inbrott, förföljelse och trakasserier. Personlighetsförändringen är mindre djupgående vid sen debut.
Jag har valt att skriva min PM i ämnet schizofreni då jag tycker det är en intressant sjukdom, som många misstar för dissociativ identitetsstörning... Köp tillgång för att läsa mer

Schizofreni | PM

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2012-01-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En allmänt bra uppsatts, det kunder möjligtvis ha varit mer fakta om Schizofrenin i sig men annars tycker jag att den var bra!
 • 2012-12-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Den var bra skriven, med bra källor och struktur. Det fanns dock en del stavfel. Bra i sin helhet.
 • 2017-03-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Jävligt bra. Hjälpte mig en hel del.
 • 2012-04-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den är väl strukturerad och sammanhängande.