Segregation i Stockholm | Tensta och Östermalm

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Samhällskunskap A
 • MVG
 • 7
 • 1243
 • PDF

Segregation i Stockholm | Tensta och Östermalm

En fördjupningsuppgift som undersöker segregation i Stockholmsområdena Tensta och Östermalm. Eleven redogör för de två områdenas geografi och befolkningsunderlag, skillnader och likheter samt problem med segregation. Vidare så reflekterar eleven även över huruvida segregation kan vara något positivt och över hur segregation kan minskas.

Innehåll

- Syfte
- Geografisk beskrivning
- Bakgrund
- Kan segregation vara positivt?
- Problematik med segregation
- Sammanfattning
- Källförteckning

Utdrag

Jag och min grupp valde områdena Tensta och Östermalm på grund av de stora klyftorna som finns idag mellan de två områdena. Vi har valt att fokusera oss på varför det debatteras mycket kring segregation just på de områdena. Vi kommer att fördjupa oss samt se helhetssynen på varför det blir segregation och hur samhället kan motverka det. De metoder som vi har valt basera sig på fakta och analyser som vi har gjort... Köp tillgång för att läsa mer

Segregation i Stockholm | Tensta och Östermalm

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  kjfuodhauvhuasj0+cid9vjcoisjiodvjiocjad ca