Separera en sand- och saltblandning - Labbrapport i Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Gymnasieskola Årskurs 1
  • Annat
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 396
  • PDF

Separera en sand- och saltblandning - Labbrapport i Kemi

En kort och enkel laborationsrapport som redogör för hur man separerar en sand- och saltblandning. Ur en bägare med en blandning av sand och salt ska eleven skilja sanden från saltet, samt ta reda på sandens och saltets massa.

Innehåll

- Uppgift
- Hypotes
- Material
- Säkerhetsaspekter
- Metod/utförande
- Felkällor/diskussion
- Resultat
- Slutsats

Utdrag

"Material:
• Sand/salt blandning
• Bägare
• Vatten
• Filtrerpapper
• Tratt
• E-kolv
• Glasstav
• Värmeplatta

Metod/utförande:
Salt & sand blandningen vägde ca 13 g från början. Blandningen av salt och sand blandades med vatten i en bägare för att det skulle kunna filtreras. Blandningen värmdes lite så att saltes skulle lösas upp. Filtrerade sedan med filtrerpappret som sattes i en tratt. Sanden stannade i filtret medan ”saltvattnet” rann igenom och ner i e-kolven. Saltvattnet värmdes så att vattnet skulle förångas och efter en stund fanns bara saltet kvar. Därefter vägdes sanden och saltet för att få fram deras massan."... Köp tillgång för att läsa mer

Separera en sand- och saltblandning - Labbrapport i Kemi

[0]
Inga användarrecensioner än.