Sexuella övergrepp mot barn | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Psykologi 1
  • Inget betyg givet
  • 9
  • 4266
  • PDF

Sexuella övergrepp mot barn | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som lyfter fram sexuella övergrepp mot barn. Eleven avser att utreda vilka förövarna bakom övergreppen är, och konsekvenserna för de barn som drabbas. Eleven diskuterar även "Fritzl-fallet" och redogör för rättegången och dess konsekvenser, samt analyserar de bakomliggande psykologiska orsakerna till Josef Frizls handlingar.

Innehåll

Sexuella övergrepp mot barn

- Inledning
- Syfte/
- Metod
- Analys
-- Konsekvenserna för barnet
-- Behandling/rehabilitering
- Höll dottern inlåst i källaren - i 24 år
-- Rättegången
-- Bakgrund
-- Orsaken
-- Straffet/Konsekvenserna
- Källor

Utdrag

Inledning:
Hur kan ”Sexuella övergrepp mot barn” få ske? Definitionen på sexuellt övergrepp är allt med sexuell innebörd där en vuxen utnyttjar barnet. Är barnet under 15 år är det alltid ett sexuellt övergrepp. Den internationellt oftast använda och refererade definitionen på ett sexuellt övergrepp lyder:
Visst har även barn rättigheter?
I Barnkonventionen finns bl.a. skrivet om att barn ska ha skydd mot fysisk och psykisk misshandel. De ska ha skydd mot bl.a. misshandel och utnyttjande däribland också sexuellt utnyttjande.
Enligt Barnkonventionen är antalet sexuellt utnyttjade barn idag stort och tenderar att öka snarare än minska. Varför, vad är orsaken?

Syfte/frågeställningar: Jag intresserad av att leta upp fakta på vilka som gör sexuella övergrepp mot barn. Vilka är förövarna? Vilka kan orsakerna vara till pedofili? Får de utnyttjade barnen någon rehabilitering? Orsaken till allt detta och konsekvenserna.
Jag är också intresserad att undersöka mer runt det hemska livsöde Elisabeth Fritzl upplevde i Österrike under 24 år i fångenskap och ständigt sexuellt utnyttjad av sin far.

Metod: Jag letar information på Internet gällande detta samt även läser i kursboken. Naturligtvis kommer jag att vara kritisk till mina källor eftersom mycket kommer från kvällstidningar och journalisters ord som kan vara färgat av just den personens tankar och åsikter. Jag kommer att samla in material som andra samlat in och publicerat i tidningar, böcker, tidskrifter och Internet... Köp tillgång för att läsa mer

Sexuella övergrepp mot barn | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.