Freud och det psykodynamiska perspektivet | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Psykologi 1
 • C
 • 2
 • 943
 • PDF

Freud och det psykodynamiska perspektivet | Utredande text

En utredande text i Psykologi 1, med fokus på det psykodynamiska perspektivet. Eleven redogör kort för psykoanalytikern Sigmund Freuds liv och sammanfattar olika aspekter av Freuds psykologi och det psykodynamiska perspektivet.

Notera att källhänvisning saknas.

Utdrag

Den psykodynamiska psykologin har påverkats av en mängd olika forskare. Men grundaren av perspektivet var österrikaren Stigmund Freud. Freud föddes år 1856.
Freud var en läkare som intresserade sig mycket för sexuella konflikter, hypnos och även drömmar. Från början när han pratade om sexualitet mötte han väldigt mycket motstånd och negativ kritik. Människorna i det borgerliga samhället ansåg att man inte pratade högt om sex. Men sen kom första världskriget och förändrade synen på många livsfrågor. Freuds teori om att de är aggressionen och sexualiteten som styr mänskligheten verkade plötsligt mer trovärdigt.
När Freud hade studerat klart medicin öppnade han en privatklinik i Wien där han behandlade patienter med psykiska syntomer. De flesta av patienternas syndrom berodde på sexuella konflikter. Skilsmässor var betydligt ovanligare då än vad de är idag. Här stärktes Freuds syn om att sexualiteten styr stora delar av mänskligheten.
Enligt Freud består personligheten av tre delar; detet, jaget och överjaget. Detet är de... Köp tillgång för att läsa mer

Freud och det psykodynamiska perspektivet | Utredande text

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2011-12-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Uppsatsen är mycket bra skriven med bra fakta dock hade det varit positivt om referenserna som använts fanns nämnda.
 • 2016-01-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  9udijij2ih2eie3433pkljiojpjoökölnknklnlk
 • 2015-10-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaa.a.a.a.aa.a.a.
 • 2015-07-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket bra skrivet! Hjälpte mig mycket:)