Självmordsförsök hos unga | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Psykologi 1
 • C
 • 7
 • 1951
 • PDF

Självmordsförsök hos unga | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som med utgångspunkt i den danska författaren Per Straarup Søndergaards bok ”Självmordsförsök hos unga - vad ligger bakom och hur kan vi hjälpa?", diskuterar förekomsten av självmord bland ungdomar. Eleven diskuterar bl.a. vad som ligger bakom att unga försöker begå självmord, förekomsten av depression, samt hur samhället kan hjälpa och förebygga självmord bland unga.

Innehåll

Självmordsförsök hos unga

- Inledning
- Begrepp
- Varför försöker människor redan i unga år göra ett självmordsförsök?
- Utgångspunkt
- Vad ligger bakom och hur kan vi hjälpa?
- Depression
- Hur går de olika självmordsförsöken till?
- Hjälpa till och förebygga självmord

Utdrag

Arbetet jag har skrivit om, har jag gjort med hjälp av en bok som heter ”Självmordsförsök hos unga” som är skriven av en dansk författare som heter Per Straarup Søndergaard och han har skrivit flera böcker om ungdomar och deras liv. Just denna bok visar nio olika ungdomar som berättar om varför deras självmordsförsök skedde, om hur det var före, under, och hur dem idag försöker fortsätta gå framåt i livet.

Inledning
Bland människor i världen mellan 15-34 år är självmord den tredje vanligaste dödorsaken. I Sverige har självmord minskat i alla ålders grupper sedan 1980, förutom en, den under 25 år, enligt WHO som framställer internationella dödsorsaksdata.
De jag tänkte gå in på i detta arbete är och analysera varför ungdomar vill försöka ta sitt liv och vilka olika risker som de kan leda till. Även gå igenom flera metoder som används för och hjälpa och ge stöd efter ett självmordsförsök och vilka som fungerar i olika sorters fall.
Anledningen till att jag valde det här området är att jag tror de är detta som jag vill jobba med i framtiden. Så jag hoppas på att den här boken och arbetet ska hjälpa mig och få reda på lite mer om hur de är att jobba med ungdomar som har de psykiskt svårt och om de stämmer överens med de jag vill, och hoppas få arbeta med... Köp tillgång för att läsa mer

Självmordsförsök hos unga | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-05-08
  bra start för komma igång
 • 2015-11-07
  Skriven av Studerande på Termin 1
  helt ok innehåll, tack