Sjukvården under industriella revolutionen | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Historia A
 • MVG
 • 3
 • 1633
 • PDF

Fördjupningsarbete: Sjukvården under industriella revolutionen | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om sjukvårdens utveckling i Sverige under industriella revolutionen där eleven tar upp flera betydelsefulla framsteg som har gjort stor skillnad för individer och för samhället.

Innehåll

Några viktiga framsteg och dess konsekvenser
Betydelsen av sjukvårdens utveckling
Källkritik

Utdrag

Industrialiseringen påverkade människans vardag på många olika sätt och i många olika områden. En av de stora förändringar som skedde var att medellivslängden steg markant från dryga 50 år, i början av seklet, till de ca 80 år som den är idag(enligt SCB) och att dödligheten sjönk drastiskt från ca 1600/10000 till dagens ca 400/10000(enligt Socialstyrelsen). Vad kan då ha påverkat dessa två faktorer så positivt? Givetvis ett sundare leverne och förbättrade boendeförhållanden, men ett annat område vars utvecklig troligen har påverkat mycket är sjukvården. Inte bara har enorma framsteg skett och alltså tillåtit bättre behandling, utan dessutom så har antalet läkare ökat från 3000 till över 30000 mellan åren 1930 och 2000. Från en läkare per 1500 invånare till en per 300(enligt Sveriges läkarförbund).
Men vad har då det här för följder, rent konkret? Jo, när befolkningen lever ett friskare och längre liv så gynnas samhället dels av att folk lever längre, och alltså kan jobba längre, men de kan även jobba effektivare eftersom deras hälsa är bättre, och om människan mår bättre så har hon även större möjlighet att engagera sig för att få ännu bättre förutsättningar.
På vilket sätt möjliggjordes det här av den industriella revolutionen? Mer pengar strömmade in till statskassan när industrialiseringen fick ordentlig fart i Sverige. Man såg även ljust på framtiden och ansåg att framtiden såg mycket lovande ut. Följaktligen så satsades mycket pengar på forskning och utveckling, så även inom sjukvården. Arbetskraft var tvungen att omfördelas och gå från produktion till tjänst- och servicesektorn. Detta märktes tydligast efter andra världskriget då undervisningen och forskningen sköt i höjden och samhället rörde sig framåt med stormsteg.

Några viktiga framsteg och dess konsekvenser

Under 1900-talet gjordes många stora framsteg inom sjukvården. Några särskilt stora och betydande framsteg var bekämpandet av tuberkulos, behandlingen av hypertoni(högt blodtryck), samt den enorma utvecklingen inom kirurgin.

Tuberkulosen slog hårt mot samhället under början av 1900-talet. Ungefär 30000 personer insjuknade varje år, och av dem dog ca 8000- 10000 i åldrarna 14-60 år. När samhället fick in mer pengar... Köp tillgång för att läsa mer

Sjukvården under industriella revolutionen | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-25
  Skriven av Studerande på Termin 3
  jätte bra reflekation om hur man tycker om
 • 2014-03-19
  Tack! Precis vad jag behövde!