Skönhetsideal

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Samhällskunskap C
 • VG
 • 16
 • 3317
 • PDF

Skönhetsideal

Ett längre fördjupningsarbete som undersöker kvinnligt skönhetsideal i samhället, med utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vilka skönhetsnormer är det som råder för kvinnan idag?
- Vad är riskerna med skönhetsoperationer?
- Hur hänger skönhetsideal ihop med ekonomi?
- Vilka idéer finns i samhället om vad som är kvinnligt respektive manligt?

Innehåll

- Sammandrag
- Inledning
- Bakgrund
- Syfte
- Frågeställningar
- Metod och material
- Resultat
- Skönhetsnormer
- Risker
- Skönhetsideal och ekonomiska aspekter
- Analys
- Litteraturförteckning

Utdrag

Denna rapport handlar om kvinnliga skönhetsideal och skönhetsoperationer som en konsekvens av dem. Skönhetsideal är någonting som alltid existerat på ett eller annat sätt, men sättet som de uttryckt sig på har förändrats från tid till tid. Idag ser våra skönhetsnormer annorlunda ut än de gjorde för 100, 50 eller till och med 20 år sedan. Vår uppfattning om vad som är vackert förändras genom tid och är annorlunda beroende på var vi har växt upp. Detta innebär att skönhet inte är någonting absolut, utan det är beroende av var vi är och när vi lever.

Mitt syfte med denna rapport är att lyfta fram vilka skönhetsnormer som vi har idag, vilka riskerna är med dessa och vilken roll ekonomi spelar. För att ta reda på detta har jag läst böcker, tidningar och artiklar på Internet.

Det som jag har kommit fram till efter att ha gjort denna rapport är att vi lever i en så kallad ”missnöjeskultur” där vi lär oss att allting med vårt utseende kan ”förbättras” och fixas till... Köp tillgång för att läsa mer

Skönhetsideal

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Jätte bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 2012-01-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ett jätte bra arbete vilket innehåller mycket bra fakta
 • 2014-10-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  väldigt bra...........
 • 2014-04-16
  tackkkkkkkkkkkkkkkkkk