Manlig och kvinnlig kommunikation | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
 • Psykologi 1
 • C
 • 2
 • 815
 • PDF

Manlig och kvinnlig kommunikation | Diskuterande text

En personlig diskuterande text i Psykologi 1, med fokus på könsroller. Eleven diskuterar hur manlig och kvinnlig kommunikation och kroppsspråk typiskt yttrar sig, med utgångspunkt i bl.a. miljö och arv som olika faktorer för vår utveckling. Även könens förhållande till analytisk tänkande och syn på konfliktlösning lyfts fram.

Notera att källor saknas, texten bygger enbart på personliga erfarenheter.

Utdrag

Något annat jag kom fram till är att kvinnor oftast regerar på småsaker, det tror jag beror på att vi tänker och analyserar saker för mycket.

Kvinnor och män kommunicerar väldigt olika men om man kommunicerar med någon ofta, kvinna eller man så går det sedan så långt att man knappt behöver använda ord för att förstå varandra. Man lär sig varandras tonlägen, kroppsspråk och... Köp tillgång för att läsa mer

Manlig och kvinnlig kommunikation | Diskuterande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Jätte bra och det var inspirational