Sms-språket | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Svenska B
 • VG
 • 3
 • 555
 • PDF

Sms-språket | Utredande text

En utredande text om sms-språket, dess fördelar och nackdelar och dess framtida utveckling.

Utdrag

Förkortningar, utelämnade ändelser och inslag av engelska ord är något som omfattas

av sms-språket. Även talspråk används och ibland utelämnar man till och med ord.

Anledningen till varför man anpassar skriftspråket i sina meddelanden på detta sätt är

för att man vill att det ska gå så fort som möjligt och man vill även få plats med mer

text i meddelandet, vilket man får när man förkortar ord. Detta språk används främst

av ungdomar och yngre vuxna i chatt och sms och ersätter den svenska som vi

vanligen använder när vi skriver t.ex. i skolan.Åsikterna om hur svenska språket påverkas av sms-språket är dock väldigt olika.

Språkvetaren Ylva Hård af Segerstad (Aftonbladet 2004-11-06 Länk *1) anser att

Sms-språket fungerar som ett eget språk och att ungdomarna är bra på att skilja på

vanlig svenska och... Köp tillgång för att läsa mer

Sms-språket | Utredande text

[21]
Användarnas bedömningar
 • 2012-03-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra uppsats.. Men håller med tidigare kommentar: "Den var inte skriven på ett personligt sätt, det kändes som att det var kopierat från en bok. "
 • 2014-04-14
  ja det är bara källor som saknas efter som jag har formulerat hela texten själv efter som jag vet mycket om islam
 • 2016-06-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra. andra del. källor saknas.
 • 2016-06-01
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Behöver få inspiration till en uppsats. Hoppas detta hjälper.