Twitter | Sociala medier

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • D
 • 2
 • 887
 • PDF

Twitter | Sociala medier

En kortare fördjupningsuppgift som redogör för det sociala mediet "Twitter" och konsekvenser av dess användning. Notera att det förekommer språkliga felaktigheter i texten och att källor saknas.

Utdrag

"Twitter har ganska mycket makt. Många twittrar för att få uppmärksamhet till deras idéer och åsikter. Dem vill få folk att tycka likadant som dem. Twitter och sociala medior är ganska bra för demokrati efter som alla kan tycka och skriva sina åsikter och påverka varandras åsikter eller göra så att någon blir intresserat av en sorts ämnen. Hur påverkar twitter demokratin? Om jag skriver ett inlägg till ex om att skolor i Järfälla funkar dåligt och om många tycker som mig. Kanske blir en politiker intresserad av det och för det vidare eller så kan folk samlas ihop och demonstrera."... Köp tillgång för att läsa mer

Twitter | Sociala medier

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2012-01-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  thankkkkkkkkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx