Språkhistoria | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Svenska som andraspråk
 • VG
 • 4
 • 969
 • PDF

Språkhistoria | Frågor och svar

Frågor och svar om språkhistoria där eleven bland annat svarar på frågor om hur det svenska språket utvecklats.
Notera att det finns språkliga förbättringsmöjligheter.

Innehåll

Språkhistoria
1 a. Från vilken ”urspråk” härstammar det svenska språket?
1 b. Hur kommer detta ”urspråk” att utvecklas?
1 c. Hur ser det europeiska språkträdet ut?
2. Hur har det svenska språket utvecklas från 800-talet och framåt?
3. Finns det några skillnader i uttalet/dialekterna? Försök att beskriva skillnaderna!
4 a. Vilka likheter och skillnader i uttalet finns det mellan svenskan och ditt eget språk?
4 b. Är det skillnad i sättet att prata med varandra jämfört med i Sverige och ditt födelseland?

Utdrag

1 a. Från vilken ”urspråk” härstammar det svenska språket?
Svenska språket härstammar från ett gemensamt urspråk, urindoeuropeiska. De tänkta talarna av detta språk kallas urindoeuropeer, och tiden för språkets splittring placeras mellan 3500 och 7000 år f.Kr.

1 b. Hur kommer detta ”urspråk” att utvecklas?
Urindoeuropeiska är grund till alla europeiska språket utom den uraliska språkgruppen (finska, estniska, samiska, ungerska). Sen utvecklades till olika fornspråk som t.ex. urgermanska för att sen sprida sig i olika språk.

1 c. Hur ser det europeiska språkträdet ut?
Indoeuropeiska är ett språk som ingår i de indoeuropeiska språkstammarna. Man tror att de levde nära Svarta havet för 6-70000 år och att de talade indoeuropeiska. Alla pratade samma språk, men sen började stammarna utvandra och dela på sig till olika platser som t.ex. nodliga och sydliga delen. I den nodliga delen bildades germansk och slaviska språken och i sydliga en iransk och en italisk. Svår och veta när började det indoeuropeiska språket dela på sig, men de är inte senare än 3000 f.kr... Köp tillgång för att läsa mer

Språkhistoria | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2012-06-02
  Skriven av Elev på Årskurs 7
  Det här är väl skrivit