Vittnespsykologi | Experiment

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Psykologi 1
 • A
 • 3
 • 1439
 • PDF

Vittnespsykologi | Experiment

Ett experiment med syftet att undersöka vittnespsykologi. En grupp människor får ta del av ett foto som illustrerar ett brott, som de sedan ska försöka memorera under ett visst antal sekunder. Syftet med experimentet är att undersöka testdeltagarnas minnesförmåga och tillförlitlighet som vittnen, och för att utreda presenteras deltagarna för olika ställande, ledande och öppna frågor som relaterar till bilden.

Utdrag

Hypotes:
Jag tror att jag kommer att få flest korrekta svar på den öppna frågan eftersom vittnet fritt kan berätta allt som han eller hon minns på bilden. Det är lättare att ge korrekta svar om man bara uppger de saker man minns tydligt, om personen t.ex. skulle känna sig osäker kan han eller hon alltid ge färre svar men fler korrekta. Vid de ledande och slutna frågorna måste personen istället svara på specifika frågor som jag valt ut, och då kanske mina frågor handlar om något som de inte hann registrera vid inkodningen. Och på grund av olika intressen och livssituationer är det svårt för mig att veta vad olika personer kommer att minnas... Köp tillgång för att läsa mer

Vittnespsykologi | Experiment

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2021-05-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Förstår seriöst inte hur eleven fick betyget A på den här uppgiften? I mina ögon anser jag att h*n borde fått HÖGST betyget D. Inte värd att ladda ner då man inte får någon som helst inspiration om man satsar på de högre betygen.