Stalins maktövertagande | Sovjetunionen | Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Historia A
 • VG
 • 7
 • 1507
 • PDF

Fördjupningsarbete: Stalins maktövertagande | Sovjetunionen | Historia A

Ett fördjupningsarbete i Historia A, där eleven undersöker Stalins maktövertagande i Sovjetunionen. Eleven redogör först för Stalins barndom och tidiga karriär, och beskriver sedan själva maktövertagandet.

Innehåll

1. INLEDNING
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte 1
1.3 Källkritik 1

2. AVHANDLINGAR
2.1 Barndom 2
2.2 Tidiga Karriär 2
2.3 Maktövertagandet 2-4

3. DISKUSSION & SLUTSATS 4

4. KÄLLFÖRTECKNING 5
4.1 Skriftliga källor 5
4.2 Internet källor 5

Utdrag

"Maktövertagandet (2.3)

Vid oktoberrevolutionen 1917 hade Stalin en viktig roll, både inom partiets exekutivkommitté men också som medarbetare i tidningen Pravda, som var kommunistpartiets största tidning. Man kan säga att det var under den tiden som Stalin tog första steget till makten. Hans nästa steg togs några veckor efter oktoberrevolutionen. Under revolutionen utsågs Stalin till folkkommissarie för nationalitetsfrågor i den första sovjetsregeringen. Här började det som skulle bli Stalinsmens främsta grundpelare ta form i Stalins tankar. Idéerna om folkets självbestämmanderätt som Stalin tidigare hade stött och hållit sig till började sakta försvinna. Ungefär två år senare blev Stalin invald i partiets politbyrå (förkortning av politisk byrå) där han senare tog språnget in på den administrativa posten som generalsekreterare, som sedan blev den mäktigaste ställningen inom partiet.

I samma veva som Lenins hälsa blev allt sämre kunde Stalin med sin post som generalsekreterare skaffa sig mer makt och inflytande. Vid Lenins död 1924 var det tänkt att centralkommitténs ledamöter skulle styra landet. Detta blev inledningen till den maktkamp som utkämpades de närmsta fem åren. Stalins största fiende var under den tiden Lev Trotskij, som hade varit en av huvudpersonerna i oktoberrevolutionen. Trotskij och hans allierade tog fasta på Lenins vision om oktoberrevolutionens förebådande av en världsrevolution, dom tyckte att en socialisering av det underutvecklade Sovjet endast var möjlig att göras efter en världsrevolution gjorts. Så Trotskij och hans allierade tvivlade på Stalins idéer om ett socialiserat Sovjet."... Köp tillgång för att läsa mer

Stalins maktövertagande | Sovjetunionen | Historia A

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt dåliga källor, och några väsentliga fel...
 • 2010-05-20
  Bra uppsats och mycket bra upplägg det saknas dock fotnoter
 • 2015-11-12
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Mycket braaaaaaaaaaaa
 • 2014-04-13
  Bra uppsats, gav ideer till mitt egna arbete!