Struck by Lightning | Summary

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Engelska A
 • Inget betyg givet
 • 1
 • 398
 • PDF

Sammanfattning: Struck by Lightning | Summary

En kort och mycket enkel summering på engelska av texten "Struck by lightning" (från läroboken Blue print A, 2.0), där eleven redogör för textens handling. Notera att det förekommer både stavfel och språkliga felaktigheter.

Lärarens kommentar

Innehållsmässigt är texten ok, men det krävs bättre språk, stavning och grammatik för högre betyg.

Utdrag

"Ther was a student by the name Ralph frome New york struck by lightning. Paul Auster how is on the basket boll team told me when thay was out walk in the woods, It sudenly started to rain and the counselors told them to head back. But the problem was that they haved walked whit out a compass and they did not know the way back. The sky was turning black and they culd hear a thunder then it started to to poure down on them so hard that it actually hurt them, then the thunder exploded so hard that Paul could fell the noise vibrating inside his body."... Köp tillgång för att läsa mer

Struck by Lightning | Summary

[12]
Användarnas bedömningar
 • 2011-10-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Jag tycker att den är bra, men det som saknas är som sagt mycket. Det finns många stavfel också
 • 2014-08-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  det var jätte bra därför jag har läst den och förstår
 • 2014-09-27
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  RELLY GOOD , I LIKE THIS RELLY GOOD AND EASY TO UNDERSTAND
 • 2014-09-02
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  det krävs bättre språk och stavning