Svängningstider av pendel - Labbrapport i Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Fysik A
  • G
  • 3
  • 554
  • PDF

Svängningstider av pendel - Labbrapport i Fysik

En enklare laborationsrapport vars syfte är att mäta en pendels svängningstid - vilket är tiden det tar för pendeln att svänga fram och tillbaka. Med hjälp av resultatet undersöker eleven huruvida det finns något samband mellan en pendels tyngd och dess svängningstid.

Elevens kommentar

Skulle kunnat läsa på mer innan.

Innehåll

- Syfte
- Hypotes
- Material
- Metod
- Resultat
- Slutsats/diskussion

Utdrag

Syfte
Denna laboration går ut på att mäta en pendels svängningstid, vilket är tiden det tar för pendeln att svänga fram och tillbaka.
Den viktigaste frågan som bör besvaras med detta experiment är: Finns det något samband mellan en pendels tyngd och dess svängningstid?

Hypotes
Ju tyngre vikt som fästs på pendeln, desto mer kraft utsätts den för och desto mer accelererar den vid pendelrörelsen. Svängningstiden minskar alltså med tyngden.

Material
Vid denna laboration behövs:

---

Metod
Ett snöre fästs på ställningen så att det hänger fritt, och i dess ände sätts en vikt. Vikten förs sedan upp mot önskad höjd, och släpps ner.
Tiden från det att man släpper vikten, till det att den svängt tillbaka, dvs. svängningstiden, mäts med hjälp av tidtagarur... Köp tillgång för att läsa mer

Svängningstider av pendel - Labbrapport i Fysik

[0]
Inga användarrecensioner än.