Sveriges neutralitet | Andra Världskriget

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 8
 • Historia
 • MVG
 • 2
 • 483
 • PDF

Sveriges neutralitet | Andra Världskriget

En kort fördjupningsuppgift där eleven undersöker frågan över huruvida Sverige verkligen kan anses ha varit neutralt under andra världskriget eller ej.

Lärarens kommentar

Mycket bra!

Utdrag

"Sverige var neutralt under andra världskriget, dock har denna neutralitet varit väldigt omdiskuterad. Många anser att Sverige var neutralt och andra inte, eftersom landet gjorde mycket som var bra för Axelmakterna och Tyskland. Som t.ex. när den tyska armén genomförde en transport genom Sverige med en division fullt med utrustade soldater. Detta är betraktat som den största eftergiften som landet gjorde under hela andra världskriget, och detta fick därmed stora reaktioner om Sverige verkligen var neutralt eller inte, men efter långa diskussioner gick regeringen ändå med på detta och Sverige fick en fortsatt neutralitet."... Köp tillgång för att läsa mer

Sveriges neutralitet | Andra Världskriget

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2013-05-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Tyvärr inget som kunde hjälpa mig (inte alls genomarbetad)!
 • 2011-11-30
  Skriven av Elev på Årskurs 8
  good!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 • 2014-11-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Helt okej, du upprepade samma sak om och om