Titrering av vattenprov - Labbrapport i Kemi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Kemi A
 • VG
 • 7
 • 1603
 • PDF

Titrering av vattenprov - Labbrapport i Kemi A

En laborationsrapport vars syfte är att utföra titrering av vattenprov, undersöka vattnets pH-värde samt bestämma huruvida vattnet är surt eller basiskt. Vattnet som testas kommer från Fattighusån i Göteborg.

Innehåll

- Inledning
- Hypotes
- Material och utförande
- Resultat och beräkningar
- Slutsats
- Felkällor
- Källförteckning

Utdrag

Material:
• Mätkolv
• Våg
• Bägare
• Stativ med hållare
• E-kolv 200-300 cm3
• Tratt
• Spatel
• Klämma
• Byrett
• Magnet
• Magnetomrörare
• Vitt underlägg
• Avjoniserat vatten
• Natriumklorid (NaOH)
• BTB
• Vattenprov (manipulerat, försurat) från Fattighusån, Göteborg

Utförande:
1. Enligt specifikationerna för laborationen skall en mängd, som fyller en byrett, natriumhydroxidlösning med koncentrationen 0,0100 mol/dm3 tillredas. 0,02 g av natriumhydroxidsalt vägdes upp i en liten bägare med hjälp av våg. 0,05 dm3 avjoniserat vatten mättes upp i ett mätglas och i det löstes natriumhydroxiden upp till en natriumhydroxidlösning. Lösningen hälldes sedan över i byretten (som placerats i en ställning med hållare och klämma), en tratt användes för att undvika spill. För att underlätta mätningen av volymen vätska som användes vid titreringen justerades mängden lösning till markeringen 0,0 ml på byretten

2. 0.025 dm3 av aktuellt vattenprov mättes upp i en E-kolv, magnet placerades i E-kolven och den placerades på magnetomröraren som startades. Under omrörning tillsattes BTB droppvis och vattenprovet färgades gult.

3. Ställningen med byretten placerades över E-kolven med det nu gula vattenprovet och natriumhydroxidlösningen i byretten droppades i E-kolven med vattenprovet. Efter att ha tillsatt 2,5 ml av natriumhydroxidlösningen till vattenprovet färgades vattenprovet grönt... Köp tillgång för att läsa mer

Titrering av vattenprov - Labbrapport i Kemi A

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-05-02
  tack såååååååååååååååååååååååååååå mke
 • 2014-03-27
  väldigt bra text! bra material
 • 2013-05-25
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  mycket bra labbrapport