Loneliness | "A Family Supper" & "Moon Palace"

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Engelska C
 • MVG
 • 4
 • 1627
 • PDF

Analys: Loneliness | "A Family Supper" & "Moon Palace"

En längre analys på engelska där eleven reflekterar över ensamhet (loneliness) och alienation. Eleven tar utgångspunkt i novellen "A Family Supper" (av Kazuo Ishiguro) samt romanen "Moon Palace" (av Paul Auster). Notera att källor saknas.

Utdrag

"Everyone experiences loneliness because it is the essence of being human. Each of us came into the world alone, travels through life as a separate person, and ultimately dies alone. Feeling of loneliness visits every human soul at some time in every culture, every race, every class, every age, and at all times in human history. However, the way people react to loneliness is different. Many of us are looking for solitude and treasure it – aloneness is a great opportunity for relax, going over the events of the day or contemplation."... Köp tillgång för att läsa mer

Loneliness | "A Family Supper" & "Moon Palace"

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2011-10-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Saknar källhänvisning i övrigt riktig hög kvalitet både spårkmässigt och i resonemangen!