This is England | Filmanalys ur ett socialpsykologiskt perspektiv

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Psykologi 1
 • A
 • 3
 • 1625
 • PDF

This is England | Filmanalys ur ett socialpsykologiskt perspektiv

En analys av filmen "This is England" som diskuterar filmen utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. Fokus ligger på de olika karaktärernas beteende och handlingar i olika situationer, samt vilka relationer och rollkonflikter som uppstår.

Notera att källor saknas.

Innehåll

- Inledning
- Analys
- Avslutning

Utdrag

"Precis som jag skrev i början är tolvåriga Shaun i den tid i livet då man försöker komma fram till hur man vill leva sitt liv och uppfattas av andra. Alla vill bli omtyckta eller respekterade på något sätt. Det är mänskligt beteende. Han blir mobbad i skolan och har enbart stöd av sin mamma, ingen i sin egen ålder att förlita sig på. Att plötsligt hitta någonstans där man accepteras, kan vara oerhört stort. Man funderar inte på vilken grupp man blivit medlem i utan glädjas över ATT man blivit medlem. Det är exakt vad han gjorde. Han behövde någonstans att höra hemma, och gruppen tog emot honom med öppna armar."... Köp tillgång för att läsa mer

This is England | Filmanalys ur ett socialpsykologiskt perspektiv

[11]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jag tycker det saknades väldigt många psykodynamiska begrepp och teorier så som alla försvarsmekanismer, psykosexuella faserna och detet/jaget/överjaget m.m. (inte tillräckligt analyserades ifrån begrepp) Annars var det en väldigt väl skriven text som gav inspiration.
 • 2015-05-12
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra utvecklad text! Jag fick mest hjälp av själva huvuddelen! Det hade underlättat om det var mer styckeindelning samt förklaring till vad som tillhör vilken teori inom socialpsykologin! Men annars var det bra!
 • 2016-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra uppgift!!!
 • 2015-08-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Denna uppsats var hjälpsam och intressant

Material relaterade till This is England | Filmanalys ur ett socialpsykologiskt perspektiv.