Massmedia, politik och ideologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Samhällskunskap A
 • MVG
 • 12
 • 5417
 • PDF

Massmedia, politik och ideologi

En längre fördjupningsuppgift som undersöker massmedia, politik och ideologi i vårt samhälle. Fokus ligger bland annat på massmedias påverkan på vår verklighetsbild och vilken roll olika former av ägande har för den verklighetsbild massmedia förmedlar. Vidare så redogör eleven även för proportionellt valsystem och majoritetsvalsystem, politiska demokrati, grundtankarna i de tre största ideologierna samt den politiska höger-vänsterskalan.

Innehåll

- Ge utifrån boken fyra exempel på hur massmedia kan påverka vår verklighetsbild. Beskriv även vilken roll olika former av ägande har för den verklighetsbild massmedia förmedlar.
- Tidningsanalys.
- Förklara proportionellt valsystem och majoritetsvalsystem. Ge exempel på länder som använder de olika systemen. Vilka för- respektive nackdelar finns med de olika systemen?
- Grundkrav för en politisk demokrati.
- Beskriv och jämför grundtankarna i de tre stora ideologierna: konservatism, liberalism och socialism. Beskriv hur de olika ideologierna har utvecklats och påverkats fram till idag. Använd centrala begrepp i ditt svar.
- Vad menas med den politiska höger-vänsterskalan? Förklara och beskriv olika politiska färger, politiska ställningstaganden och olika partier.

Utdrag

"Så länge människan vandrat på denna jord har vi gjort och tillhört olika grupper för vi har haft olika värderingar. De tre olika ideologierna som har varit grundläggande för politiken idag har i visa drag dylika grunder. Vi talar om liberalismen, konservatismen och socialismen. Hur har dessa ideologier påverkats utvecklats fram till idag.

Vi kan börja förklara lite om vad konservatismen innebär. De två största grunder som konservatismerna står för är att de vill att människan skall gå efter "naturens lag” det betyder att man skall ta vara på människan leva humoristiskt och på ett lyckligt vis). De vill att man skall ta vara på religionen, kulturen och sedvänjorna. Konservatismen har också i grund att bevara det gamla och vill att människan skall lära sig av historien. Därmed också namnet som kommer från det latinska ordet conservare, som betyder att bevara... Köp tillgång för att läsa mer

Massmedia, politik och ideologi

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Riktigt bra skrivet, väldigt bra konkreta perspektiv och väldigt bra analyserat.
 • 2016-08-24
  tack för den här arbetet det hjälpte mig mycket
 • 2016-05-23
  ...............................................
 • 2016-02-28
  Skriven av Elev på Årskurs 7
  Mycket bra arbete, fick mycket inspiration