UNICEF - Syfte och historia

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Samhällskunskap A
 • Inget betyg givet
 • 12
 • 2047
 • PDF

UNICEF - Syfte och historia

Ett fördjupningsarbete vars syfte är att undersöka hur välgörenhetsorganisationen UNICEF arbetar. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vad är organisationens syfte och när startade den?
- Unicef i Sverige?
- Vilka är UNICEF:s samarbetspartners och vad gör dom för att hjälpa till?
- Hur arbetar UNICEF?

Innehåll

- Inledning
- Syfte
- Källor och Källkritik
- Undersökning
- När startade organisationen och vad är dess syfte?
- UNICEF i Sverige
- Vilka är UNICEF:s samarbetspartners och vad gör dem för att hjälpa UNICEF?
- Hur arbetar UNICEF?
- Diskussion
- Litteratur och Källförteckning

Utdrag

"UNICEF bildades år 1946 som en internationell katastroffond, ”United Nations International Childrens Emergency Fund”, som hade uppgiften att hjälpa barn i de krigshärjade länderna. År 1950 ändrade organisationen inriktning till att i första hand gälla långsiktiga program för barn i u-länderna, men förkortningen UNICEF behölls. Bland programmen finns behandling och förebyggande av vissa sjukdomar, bl.a. genom vaccinationsprogram, distribution av överskottslivsmedel, leverans av papper till läroböcker och teknisk utrustning till hälsokliniker. UNICEF medverkar t.ex. till utbyggnad av hälsovård för barn, utbildning av vårdpersonal, uppbyggnad av skolor och utbildning av lärare. Verksamheten finansieras av frivilliga ekonomiska bidrag från såväl regeringar som icke-statliga organisationer. Fonden tilldelades Nobels fredspris 1965.

Under de år som UNICEF har funnits, så har de räddat mer än tjugofem miljoner barns liv, och dem är idag den största barnrättsorganisationen i hela världen. De har sitt huvudkontor i New York och har land- och regionkontor i de flesta u-länder."... Köp tillgång för att läsa mer

UNICEF - Syfte och historia

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2011-09-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Några stavfel här och där, inget som störde så mycket. Väl utvalda ord, korrekt och smart formulerad. Lång text med mycket bra behövlig information.
 • 2017-01-31
  en väldig bra beskrivning och det innehåller mycket information. bra skrivit!
 • 2016-06-07
  .-------------------------------------
 • 2014-06-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  väldigt bra sammanfattning