Xylem, floem, cellandning och fotosyntes | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Biologi A
 • VG
 • 3
 • 1435
 • PDF

Xylem, floem, cellandning och fotosyntes | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att redogöra för xylem och floem, i koppling till fotosyntes och cellandning. Detta görs genom att skära av en sälgkvist och undersöka den.

Innehåll

- Syfte
- Hypotes
- Material / utförande
- Resultat
- Slutsats
- Källor

Utdrag

Floemet finnes under barken. Floemet skulle kunna kallas för ett vävnadssystem som sköter transporten av socker och andra organiska näringsämnen i (kärlväxter). Xylemet är en stödjande vävnad och i kärlväxter. Ett exempel som inte har något xylem är mossa. Genom Xylemet sker transport av vatten och mineraler från rötterna vidare ut i plantan. Ledningsvävnaden växer i samma takt som storleken på växten ökar.

I floemet äger sockertransporten rum. Det druvsocker som bildas under fotosyntesen kan celler omvandla till andra energirika organiska molekyler. Exempel på dessa är cellulosa, proteiner, fetter och stärkelse. Detta kan sammanfattas som energirik näring. Under cellandningen kommer denna energirika näringen att transporteras detta från bladen till rötterna. Bladen innehåller som bekant klorofyll, det gröna växtfärgämnet, som har förmågan att absorbera ljusenergin. När ljusenergin frångas in av bladen kan denna omvandlas till kemiskt bunden energi som kan bygga druvsocker av de mindre energirika molekylerna koldioxid och vatten. Koldioxid finns i luften, medan vatten är något som växterna kan suga upp från marken med hjälp av växternas rötter. Syrgas framställs som ett slags överskott, i och med att koldioxid och vatten tillsammans innehåller mer syre än det som behövs för att framställa druvsocker... Köp tillgång för att läsa mer

Xylem, floem, cellandning och fotosyntes | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2013-08-21
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Bra labbrapport men inte riktigt det jag eftersökte...