Ungdomskriminalitet | Orsaker och Åtgärder

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Samhällskunskap A
 • G
 • 9
 • 2424
 • PDF

Ungdomskriminalitet | Orsaker och Åtgärder

Ett fördjupningsarbete som undersöker ungdomskriminaliteten i Sverige, med fokus på orsaker och åtgärder. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

• Vilka är de olika faktorerna som kan leda till att ungdomsbrottsligheten ökar?
• Vad kan man göra för att minska brottsligheten?

Innehåll

- Inledning
- Syfte
- Metod
- Frågeställning
- Resultat: Faktorer, Åtgärder och Straff
- Analys
- Källförteckning

Utdrag

1. Inledning
1.1 Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på de olika faktorerna som påverkar ungdomar och gör att de sedan kanske utvecklar en kriminell livsstil. Men även vad man kan göra för att försöka förhindra att brottsligheten ska öka bland unga människor. Jag skriver denna uppsats även för att jag själv vill lära mig mer om ungdomsbrottslighet och varför personer väljer denna väg i livet.
Att unga människor begår brott är i dagens samhälle vanligt, små stölder är det vanligaste. Men det finns även de som drar sig till att göra allt grövre saker och hamnar senare i kriminella gäng. Det finns ingen enkel förklaring till varför ungdomar väljer denna kriminella bana, utan de handlar om en hel del olika faktorer.
Media skriver dagligen om ungdomsbrott, och de tar även upp att ungdomsbrottsligheten har ökat kraftigt och fortsätter att öka. Forskare anser däremot att detta inte stämmer.
En anledning till detta kan vara att brotten anmäls oftare och att polisen får fast fler i dagens samhälle än förr i tiden, och då visas de på statistiken att det har ökat. Men i själva verket kanske den är densamma.
Att kartlägga ungdomsbrottsligheten är viktig för att kunna ge allmänheten en trygghet och minska brottsligheten. Det är viktigt att ta reda på mer om ungdomsbrottslighet, och försöka ta reda på anledningen till att det uppstår. Eftersom ungdomarna är samhällets framtid, och det kommer bli nödvändigt att sätta in olika återgärder för att förebygga och minska brottsligheten... Köp tillgång för att läsa mer

Ungdomskriminalitet | Orsaker och Åtgärder

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2014-01-10
  Väldigt bra informerande uppsats, man får just den viktiga information man behöver.
 • 2014-04-16
  dåligt arbete enligt min mening. faktan verkar inte stämma.
 • 2016-10-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra uppstas med mycket info.
 • 2016-10-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bästaaaaaaaaaaaaaaaaa