Upplysningen | Förnuftets tidsålder | Historia 1b

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 1032
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Upplysningen | Förnuftets tidsålder | Historia 1b

En fördjupningsuppgift i Historia 1b, där eleven ger en introduktion till upplysningen (även känd som "förnuftets tidsålder"). Fokus ligger bland annat på karakteristiska drag för tidsepoken, inflytelserika personer under upplysningen samt vetenskapliga framsteg. Vidare så beskriver eleven även hur vi kan se spår av upplysningen i dagens samhälle.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

VG+/-MVG

Utdrag

"Under 1700- talet började en ny kulturhistorisk rörelse i Europa och det var då vetenskapen började ta fart, nämligen Upplysningen som också kallas ’’förnuftets tidsålder’’. Människor började ta ställning och förstod att det fanns mer än deras instängda liv. Den ökade läskunnigheten bidrog till att man kunde föra ut de vetenskapliga upptäckterna i samhället på ett helt annat sätt än tidigare. De nya kunskaperna hade man fått genom att iakta naturen samt att utsätta den för experiment. Kunskap får man genom erfarenhet och förnuft vilket blev vägledande för förskningen. Förutom de vetenskapliga framstegen gav även den tidigare trovärdighetskrisen i kristendomen nytt fäste. Alla människor var kapabla att tänka själva, menade man."... Köp tillgång för att läsa mer

Upplysningen | Förnuftets tidsålder | Historia 1b

[0]
Inga användarrecensioner än.