Epilepsi | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Idrott och hälsa A
  • VG
  • 5
  • 1922
  • PDF

Epilepsi | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om epilepsi där eleven bland annat redogör för olika typer av anfall, vad som händer i hjärnan och hur man ska agera om man ser någon med ett epileptiskt anfall.
Notera att det saknas källor.

Innehåll

Vad händer i hjärnan?
Storhjärnan
Lillhjärnan
Nervceller
Hjärnbarken
Olika typer av anfall
Partiella (fokala) anfall
Enkla partiella anfall
Komplexa partiella anfall
Generaliserad anfall
Generaliserat toniskt-kloniskt krampanfall
Abscener
Myoklonier
Atoniska anfall
Orsaker
Utredning
Läkemedel
Vanliga mediciner emot epilepsi
Åtgärder vid ett anfall

Utdrag

Epilepsi kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst. I Sverige finns det minst 60 000 personer som har epilepsi. Epileptiska anfall kan komma olika hos olika människor. Vissa får flera anfall varje dag och vissa får ett eller ett par anfall under hela livet. Epilepsianfall beror på rubbningar i hjärnan orsakade av en ökad mängd kortvariga elektriska urladdningar av nervceller. Hur anfallet ser ut beror på var i hjärnan urladdningen uppstår. Anfallen börjar alltid plötsligt och kan vara från sekunder till minuter, men dem slutar alltid av sig själva. Medvetandet är oftast mer eller mindre påverkat under anfallet.

Ordet epilepsi kommer från grekiskan och betyder ”att bli fångad eller gripen” eller ”att bli plågad eller fångad av något”. I forntiden pratade man om den ”heliga sjukdomen” när man pratade om epilepsi. Den mest vanliga typen av epilepsianfall är mal-anfall eller generaliserad tonisk-kloniskt anfall. Då kan man bla förlora medvetandet,bli stel,bita sig i tungan och svimma. Att man håller andan och blir blå,har krampryckningar i armar och ben en stund och faller i djup sömn är också vanligt. Efter anfallet känner man sig onormalt utmattad,har huvudvärk,yrsel eller muskelvärk. I vissa fall kan det även övergå till ofrivillig urinavgång,man kissar alltså ofrivilligt i byxorna.


Vad händer i hjärnan?
Ett epileptiskt anfall beror på ett plötsligt utbrott av okontrollerad aktivitet i hjärnans nervceller. Anfallen kan yttra sig på många olika sätt., tex sinnesstämning,anfall med kramper i hela kroppen och medvetslöshet. Anledning till att epileptiska anfall kan skilja sig ifrån varandra är att de kan starta och sprida sig till olika delar av hjärnan.

Storhjärnan
Det är i storhjärnan som det epileptiska anfallet startar och utspelas. Med storhjärnans hjälp lagrar vi minnen,erfarenheter och vad vi ska göra i framtiden,även våra medvetna kroppsrörelser styrs ifrån storhjärnan. Den vänstra hjärnhalvan är mottagare och kontrollant av vad som finns till höger om oss,högra halvan av synfältet,ljud från höger,känselförnimmelser från högra kroppshalvan och musklerna i höger arm och ben. Om ett epilepsianfall startar i vänster hjärnhalva ger det därför oftast tidigast och tydligast symtom i höger kroppshalva... Köp tillgång för att läsa mer

Epilepsi | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.