Islam | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Religionskunskap
 • VG
 • 4
 • 2060
 • PDF

Islam | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven skriver om islam. Hon kommer bland annat in på de fem grundpelarna, sharia, koranen och vem Muhammed var.

Innehåll

Muhammed, islams profet
De fem grundpelarna
Hur ser islam på gud?
Sharia
Koranen
Hadither
Den onda makten
Livet efter döden
Människosynen/Islam i samhället
Likheter/skillnader med kristendomen
Källförteckning

Utdrag

Jag kommer att berätta om Islams grundtankar, vem Muhammed var samt vad han har för betydelse för religionen. Jag kommer också ta upp de fem grundpelarna, sharia, koranen och en del annat.

Muhammed, islams profet
Muhammed var en man som föddes runt 570 i staden Mekka, Saudiarabien. Han dog år 632 i Medina.
Muhammed är Guds profet. Med detta menas att det var han som predikade, dvs lärde ut religionen islam till folket. Detta efter att han vid fyrtio års ålder fått en uppenbarelse från en ärkeängel vid namn Gabriel, om att han var vald att bli Guds sändebud. Vartefter han blev utvald till profet, förmedlade han den nya religionen islam och hur man skulle leva för att vara en god muslim. Han predikade också om monoteismen, vikten av tron på en och samma gud.
Muslimerna ser Muhammed som en oerhört viktig person inom religionen, han är en förebild för alla trogna och hans liv anses som idealiskt. Efter hans död förde man vidare berättelser om hans liv, som var en vägledning för hur man själv skulle leva samt agera i olika situationer. Detta berättelser kallas för Hadither. Muhammed kan jämföras med kristendomens Jesus, skillnaden är dock att Muhammed var en vanlig människa medan Jesus anses som Guds son och jordens frälsare.
Muhammed är ett föredöme för alla människor runt om i världen när det gäller alla handlingar och beslut man tar i livet. Detta gör att alla människor, oavsett var de kommer ifrån och vem man är, kan ha Muhammed som sin vägvisare i livet.

De fem grundpelarna
I Islam använder man sig av fem grundpelare. De kallas pelare eftersom att det är en grund för hur man ska vara och leva som muslim. Den första pelaren förklarar i princip vad tron bygger på, och de andra fyra är handlingar man skall utföra i sitt liv för att vara en god troende.
Trosbekännelsen
”Det finns ingen Gud utom Gud, och Muhammed är Guds sändebud” är Islams trosbekännelse. Man måste hålla med om detta, samt följa det, för att vara en god muslim.
Bönen
Ber till Gud gör man fem gånger om dagen inom Islam, dessa under bestämda tider (utöver detta får man förstås be när man vill). När man ber skall man vara tvättad på enligt... Köp tillgång för att läsa mer

Islam | Fördjupningsuppgift

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  den var bra. sista del. kölor saknas.
 • 2012-10-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  super bra att den innehåller så mycket fakta
 • 2016-02-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  arajrkanrnaörjbaökrbarbakb
 • 2015-09-23
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  brabra brab brab brab rba