Sveriges grundlagar | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • B
 • 2
 • 444
 • PDF

Sveriges grundlagar | Sammanfattning

En kortare sammanfattning av de fyra grundlagarna i Sverige:

- Regeringsformen(RF)
- Successionsordningen(SO)
- Tryckfrihetsförordningen(TF)
- Yttrandefrihetsgrundlagen(YGL)

Notera att källor saknas.

Innehåll

- Regeringsformen(RF)
- Successionsordningen(SO)
- Tryckfrihetsförordningen(TF)
- Yttrandefrihetsgrundlagen(YGL)

Utdrag

För att ett land ska fungera måste det finnas lagar. Vissa statsskick i olika länder har annorlunda lagar och låter inte sitt folk föra fram sin åsikt. I Sverige har vi fyra grundlagar som jag kommer presentera i denna hemtenta.

Sveriges grundlagar hjälper till att skydda vår demokrati. Reglerna för Sveriges statsskick står skrivet i grundlagarna, man kan även kalla de för samhällets spelregler. Grundlagarna har därför en speciell påverkan i samhället. Övriga lagar i samhället får aldrig gå emot de fyra grundlagarna då de fyra lagarna står över alla andra lagar. De fyra grundlagarna är mycket svårare att ändra än... Läs mer

Sveriges grundlagar | Sammanfattning

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2012-11-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket bra uppsats :)
 • 2015-05-08
  mycket bra och intressant