Sveriges grundlagar | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • B
 • 2
 • 444
 • PDF

Sveriges grundlagar | Sammanfattning

En kortare sammanfattning av de fyra grundlagarna i Sverige:

- Regeringsformen(RF)
- Successionsordningen(SO)
- Tryckfrihetsförordningen(TF)
- Yttrandefrihetsgrundlagen(YGL)

Notera att källor saknas.

Innehåll

- Regeringsformen(RF)
- Successionsordningen(SO)
- Tryckfrihetsförordningen(TF)
- Yttrandefrihetsgrundlagen(YGL)

Utdrag

För att ett land ska fungera måste det finnas lagar. Vissa statsskick i olika länder har annorlunda lagar och låter inte sitt folk föra fram sin åsikt. I Sverige har vi fyra grundlagar som jag kommer presentera i denna hemtenta.

Sveriges grundlagar hjälper till att skydda vår demokrati. Reglerna för Sveriges statsskick står skrivet i grundlagarna, man kan även kalla de för samhällets spelregler. Grundlagarna har därför en speciell påverkan i samhället. Övriga lagar i samhället får aldrig gå emot de fyra grundlagarna då de fyra lagarna står över alla andra lagar. De fyra grundlagarna är mycket svårare att ändra än... Köp tillgång för att läsa mer

Sveriges grundlagar | Sammanfattning

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2012-11-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket bra uppsats :)
 • 2015-05-08
  mycket bra och intressant